Koninkrijk Illyrië

Het Koninkrijk Illyrië was een kroonland van het Oostenrijkse Keizerrijk van 1816 tot 1849. Het was de opvolgerstaat van de Napoleontische Illyrische provincies. Maar de kortstondige Franse bezetting had ook in Slovenië een nationalistisch vuur aangewakkerd, waardoor in Oostenrijks Illyrië het Sloveens nationaal bewustzijn gestaag groeide. Ook was de wens..Lees verder

Lees meer

Revolutiejaar 1848

De ontwikkeling van een Sloveens nationaal bewustzijn culmineerde in het revolutiejaar 1848, wat als één van de keerpunten in de Sloveense geschiedenis wordt gezien. In Wenen werd in dat jaar keizer Ferdinand I tot abdicatie gedwongen, wat  de boeren in de monarchie – en dus ook in de Sloveense gebieden..Lees verder

Lees meer

Het einde van de Habsburgers in Slovenië

Tussen 1849 en 1918 werden tal van culturele instellingen opgericht, als onderdeel van de Sloveense nationale beweging die door verschillende grondwetswijzigingen in kracht won. Tegen het einde van de 19e eeuw hadden de Slovenen een gestandaardiseerde taal gecreëerd en behoorde het alfabetiseringsniveau tot de hoogste in het Oostenrijks-Hongaarse rijk. In..Lees verder

Lees meer

De Eerste Wereldoorlog

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vochten de Slovenen mee aan de kant van de Habsburgse legers. De Italianen, die de kant van de Triple Entente (Frankrijk, Engeland en Rusland) hadden gekozen, dreigden grote delen van de Sloveense landen over te nemen. De Slovenen leverden flinke slagen met de Italianen in de..Lees verder

Lees meer

Het gekunstelde koninkrijk

Het nieuwe Koninkrijk der Serviërs, Kroaten en Slovenen was een kunstmatig land. Onder druk van de Westerse mogendheden waren volkeren in één land gezet die nog nooit eerder samen hadden geleefd. Vooral tussen de Kroaten en Serviërs bestond veel animositeit. De Kroaten hadden eeuwenlang relatief veel autonomie gehad binnen het..Lees verder

Lees meer

Slovenië in de Tweede Wereldoorlog

In 1941 vielen de Duitsers Joegoslavië binnen. De Joegoslaven boden in eerste instantie vrij weinig weerstand en anderhalve week na de inval stond het hele land onder controle van de Nazi’s. Hitler deelde Joegoslavië vervolgens op. Duitsland bezette kleine delen van Noord-Slovenië. De rest ging naar Italië en Hongarije. Er..Lees verder

Lees meer

Socialistisch Joegoslavië

Nadat Tito de macht van zijn partizanen had veiliggesteld, werd Joegoslavië een socialistische federatie, bestaande uit zes deelrepublieken en twee autonome provincies in Servië. Tito poogde de macht van Servië te beteugelen door in de decennia na de Tweede Wereldoorlog in te zetten op verregaande decentralisatie. De deelrepublieken kregen een..Lees verder

Lees meer

De Tiendaagse Oorlog

Tijdens het 14de partijcongres van de Joegoslavische communistische partij in 1990 kwam het tot een scheuring. De Sloveense partijafdeling stelde daar onder meer voor een meerpartijenstelsel en persvrijheid in te voeren. Er werd geen gehoor gegeven aan deze moties, waarna de Slovenen de zaal verlieten, gevolgd door de Kroaten. Met..Lees verder

Lees meer

Onafhankelijk Slovenië

Na de overwinning in de Tiendaagse Oorlog, transformeerde Slovenië al snel in een democratie. Het land werd in 1992 volwaardig lid van de Verenigde Naties en in de jaren die hierop volgde was er sprake van een enorme economische groei. Deze prestatie werd kracht bijgezet door EU-lidmaatschap in 2004 en..Lees verder

Lees meer

Slovenië in de oudheid

In de ijzertijd werd het huidige Slovenië bewoond door Illyrische en Keltische stammen. Met de komst van de Romeinen in de 1e eeuw voor Christus, werden zij geleidelijk geassimileerd. De Romeinse overheersing had een enorme impact op het gebied. Maar tijdens de grote volksverhuizingen die op gang kwamen vanaf 300..Lees verder

Lees meer