Onafhankelijk Slovenië

Na de overwinning in de Tiendaagse Oorlog, transformeerde Slovenië al snel in een democratie. Het land werd in 1992 volwaardig lid van de Verenigde Naties en in de jaren die hierop volgde was er sprake van een enorme economische groei. Deze prestatie werd kracht bijgezet door EU-lidmaatschap in 2004 en..Lees verder

Lees meer

Slovenië in de oudheid

In de ijzertijd werd het huidige Slovenië bewoond door Illyrische en Keltische stammen. Met de komst van de Romeinen in de 1e eeuw voor Christus, werden zij geleidelijk geassimileerd. De Romeinse overheersing had een enorme impact op het gebied. Maar tijdens de grote volksverhuizingen die op gang kwamen vanaf 300..Lees verder

Lees meer

Karantanië

Karantanië was een Slavisch vorstendom dat bestond in de vroege middeleeuwen, grofweg op het grondgebied van het huidige Zuid-Oostenrijk en Noordoost-Slovenië. Karinthië, de naam van de gelijknamige Oostenrijkse deelstaat, stamt af van Karantanië. Dit vorstendom ontstond kort nadat de Slaven, de voorouders van de Slovenen, zich vestigden in dit deel..Lees verder

Lees meer

Van Karantanië tot Karinthië

Nadat Karantanië was ingelijfd door het Frankische Rijk, werd de lokale bevolking bekeerd tot het Katholicisme. Kort daarna werd ook het Frankische Rijk opgesplitst, waarna de Sloveense gebieden voor enkele honderden jaren onderdeel waren van het Heilig Roomse Rijk. Na een interne machtsstrijd en het afzetten van de hertog van..Lees verder

Lees meer

Habsburgs Slovenië

In de 14e eeuw kwamen de meeste Sloveense landen onder de Habsburgse heerschappij. De eeuwen die hierop volgde waren van groot belang voor de ontwikkeling van een eigen Sloveense nationale identiteit. Zo verschenen de eerste boeken in het Sloveens, wat sterk bijdroeg aan de ontwikkeling van de Sloveense taal. Desondanks..Lees verder

Lees meer

De Illyrische Provincies

Tussen 1805 en 1813 maakten de Sloveense gebieden deel uit van de Illyrische provincies, een autonome provincie van het Napoleontische Franse Keizerrijk met Ljubljana als hoofdstad. Hoewel de Franse overheersing in de Illyrische provincies slechts van korte duur was, had het een enorme impact op de ontwikkeling van de Sloveense..Lees verder

Lees meer

Koninkrijk Illyrië

Het Koninkrijk Illyrië was een kroonland van het Oostenrijkse Keizerrijk van 1816 tot 1849. Het was de opvolgerstaat van de Napoleontische Illyrische provincies. Maar de kortstondige Franse bezetting had ook in Slovenië een nationalistisch vuur aangewakkerd, waardoor in Oostenrijks Illyrië het Sloveens nationaal bewustzijn gestaag groeide. Ook was de wens..Lees verder

Lees meer

Revolutiejaar 1848

De ontwikkeling van een Sloveens nationaal bewustzijn culmineerde in het revolutiejaar 1848, wat als één van de keerpunten in de Sloveense geschiedenis wordt gezien. In Wenen werd in dat jaar keizer Ferdinand I tot abdicatie gedwongen, wat  de boeren in de monarchie – en dus ook in de Sloveense gebieden..Lees verder

Lees meer

Het einde van de Habsburgers in Slovenië

Tussen 1849 en 1918 werden tal van culturele instellingen opgericht, als onderdeel van de Sloveense nationale beweging die door verschillende grondwetswijzigingen in kracht won. Tegen het einde van de 19e eeuw hadden de Slovenen een gestandaardiseerde taal gecreëerd en behoorde het alfabetiseringsniveau tot de hoogste in het Oostenrijks-Hongaarse rijk. In..Lees verder

Lees meer

De Eerste Wereldoorlog

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vochten de Slovenen mee aan de kant van de Habsburgse legers. De Italianen, die de kant van de Triple Entente (Frankrijk, Engeland en Rusland) hadden gekozen, dreigden grote delen van de Sloveense landen over te nemen. De Slovenen leverden flinke slagen met de Italianen in de..Lees verder

Lees meer