Slovenië in de Tweede Wereldoorlog

In 1941 vielen de Duitsers Joegoslavië binnen. De Joegoslaven boden in eerste instantie vrij weinig weerstand en anderhalve week na de inval stond het hele land onder controle van de Nazi’s. Hitler deelde Joegoslavië vervolgens op. Duitsland bezette kleine delen van Noord-Slovenië. De rest ging naar Italië en Hongarije. Er ontstonden al gauw twee machtige verzetsbewegingen: de cetniks en partizanen. De cetniks wilden een herstel van het oude koninkrijk, uiteraard onder Servisch bewind. De partizanen onder leiding van Josip Broz Tito wilden een federaal Joegoslavië, geschoeid op communistische leest. De communistische partizanen wisten de Duitsers te verdrijven en raakten ook slaags met de cetniks. Tito wist de macht naar zich toe te trekken, maar niet voordat hij tienduizenden anticommunistische strijders en hun sympathisanten afslachtte.