Karantanië

Karantanië was een Slavisch vorstendom dat bestond in de vroege middeleeuwen, grofweg op het grondgebied van het huidige Zuid-Oostenrijk en Noordoost-Slovenië. Karinthië, de naam van de gelijknamige Oostenrijkse deelstaat, stamt af van Karantanië. Dit vorstendom ontstond kort nadat de Slaven, de voorouders van de Slovenen, zich vestigden in dit deel van Europa. Dit land was echter geen lang leven beschoren. Na ongeveer honderd jaar werd het schatplichtig aan de Franken, waar het in 828 volledig door werd opgeslokt.