De Tiendaagse Oorlog

Tijdens het 14de partijcongres van de Joegoslavische communistische partij in 1990 kwam het tot een scheuring. De Sloveense partijafdeling stelde daar onder meer voor een meerpartijenstelsel en persvrijheid in te voeren. Er werd geen gehoor gegeven aan deze moties, waarna de Slovenen de zaal verlieten, gevolgd door de Kroaten. Met dit besluit trokken de Slovenen de stekker uit Tito’s socialistische project. Slovenië organiseerde hierop een referendum over de toekomst van Joegoslavië. De bevolking sprak zich uit voor een nieuwe staatsinrichting, maar Belgrado gaf geen gehoor. Hierop verklaarde Slovenië zich op 25 juni 1991 onafhankelijk. Troepen van het federale Joegoslavische leger trokken het land binnen, maar stuitte onverwachts op Sloveens verzet. Een belangrijke oorzaak van de vrij gemakkelijke Sloveense overwinning was massale desertie van Sloveense en Kroatische dienstplichtigen.