Slovenië in de oudheid

In de ijzertijd werd het huidige Slovenië bewoond door Illyrische en Keltische stammen. Met de komst van de Romeinen in de 1e eeuw voor Christus, werden zij geleidelijk geassimileerd. De Romeinse overheersing had een enorme impact op het gebied. Maar tijdens de grote volksverhuizingen die op gang kwamen vanaf 300 na Chr., was het ook gedaan met de relatieve rust in dit deel van het Romeinse Rijk. Verschillende barbaarse legers vielen binnen en uiteindelijk waren de Romeinen in de 4de eeuw genoodzaakt het gebied te verlaten. De meeste Romeinse sporen werden vernietigd, terwijl de resterende lokale bevolking naar de hooglanden trok.