Het gekunstelde koninkrijk

Het nieuwe Koninkrijk der Serviërs, Kroaten en Slovenen was een kunstmatig land. Onder druk van de Westerse mogendheden waren volkeren in één land gezet die nog nooit eerder samen hadden geleefd. Vooral tussen de Kroaten en Serviërs bestond veel animositeit. De Kroaten hadden eeuwenlang relatief veel autonomie gehad binnen het Oostenrijkse Keizerrijk, daar waar Servië onderdeel was geweest van het Ottomaanse Rijk. Ze spraken dan weliswaar eenzelfde taal, maar de Kroaten gebruikten het Latijnse alfabet, terwijl de Serviërs schreven in het cyrillisch. Bovendien streven de Kroaten naar een federatieve staat. De Serviërs daarentegen wilden een centraal gezag vanuit Belgrado. Het interbellum in Joegoslavië was een instabiele periode, waarin de Serviërs uiteindelijk aan het langste eind leken te trekken – totdat de Tweede Wereldoorlog uitbrak.