Socialistisch Joegoslavië

Nadat Tito de macht van zijn partizanen had veiliggesteld, werd Joegoslavië een socialistische federatie, bestaande uit zes deelrepublieken en twee autonome provincies in Servië. Tito poogde de macht van Servië te beteugelen door in de decennia na de Tweede Wereldoorlog in te zetten op verregaande decentralisatie. De deelrepublieken kregen een hoge mate van zelfbestuur, maar enig nationalisme was uit den boze. Na Tito’s overlijden in 1980 keerde het Servisch nationalisme terug in de hoedanigheid van Slobodan Milosevic. Dit leidde tot groter wordende etnische spanningen, met het uiteenvallen van Joegoslavië begin jaren negentig als direct gevolg.