Tweede onafhankelijkheid

Op 11 januari 1991 bestormden afdelingen van het Sovjetleger de kort tevoren opgeleverde tv-toren van Vilnius en hielden deze kort bezet. Hierbij vielen dertien doden. Deze poging van de Sovjets om het tij te keren, mocht niet baten. Nadat in februari 1990 vrije verkiezingen werden gehouden en het Volksfront een..Lees verder

Lees meer

Wederopbouw

Litouwen was door het Sovjetbewind, en de ineenstorting van de op Rusland gerichte economie, sterk verarmd geraakt. De onafhankelijke staat, afhankelijk van Russisch aardgas en aardolie, kreeg te maken met hogere energieprijzen waardoor een grote economische teruggang optrad. Bij de wederopbouw van Litouwen werd de hulp ingeschakeld van de Europese..Lees verder

Lees meer

Eerste vermelding Litouwen

De naam Litouwen duikt voor het eerst op in de Annalen van Quedlinburg waarin de gebeurtenissen in het jaar 1009 werden beschreven. In deze periode probeerden Duitse missionarissen de Balten tevergeefs tot het christendom te bekeren. 

Lees meer

Lid Europese Unie

In 2004 trad Litouwen toe tot de Europese Unie en de NAVO. Op 1 januari 2015 trad Litouwen ook toe tot de euro. Toch heeft het land, net als de andere Baltische staten, te maken met de gevolgen van de Sovjettijd. Het land is nog nog deels afhankelijk van Rusland,..Lees verder

Lees meer

Mindaugas koning Grootvorstendom Litouwen

Graaf Mindaugas verenigde de verschillende Litouwse stammen om zich te kunnen verdedigen tegen de Duitse Orde. Deze orde wilde met harde hand het gebied bekeren tot het Christendom. Uiteindelijk liet Mindaugas zich in 1251 dopen, waarop hij de koningstitel verwierf en in 1253 tot koning werd gekroond. De adel was..Lees verder

Lees meer

Vereniging met Polen

Aan het eind van de 14e eeuw groeide Litouwen onder leiding van groothertog Algirdas uit tot de grootste staat van Europa. Om dit gebied te verdedigen werd toenadering gezocht bij het Koninkrijk Polen, waardoor er in 1385 een personele unie ontstond tussen deze landen. Litouwen was overigens het laatste land..Lees verder

Lees meer

Pools-Litouwse Gemenebest

In 1569 werd bij de Unie van Lublin Polen en Litouwen tot één staat verenigd, het Pools-Litouwse Gemenebest, met Krakau (later Warschau) als hoofdstad. Dit rijk zou 226 jaar blijven bestaan.De adel maakte in het rijk de dienst uit en de gekozen koning had maar weinig macht. De Litouwse en..Lees verder

Lees meer

Onderdeel Russische Rijk

In 1569 werd bij de Unie van Lublin Polen en Litouwen tot één staat verenigd, het Pools-Litouwse Gemenebest, met Krakau (later Warschau) als hoofdstad. Dit rijk zou 226 jaar blijven bestaan.De adel maakte in het rijk de dienst uit en de gekozen koning had maar weinig macht. De Litouwse en..Lees verder

Lees meer

Nationale bewustwording

In de 19e eeuw ontstond er een nationaal Litouws bewustzijn dat in 1830-31 en 1863-64 tot kortstondige opstanden leidde. Deze opstanden waren ook ingegeven door het feit dat de Litouwers hoofdzakelijk boeren waren en boeren in het tsarenrijk tot 1861 de status van lijfeigenen hadden. Beide opstanden mislukten en tienduizenden..Lees verder

Lees meer

Revolutie

In de tachtiger jaren van de 19e eeuw kwamen nationalistische gevoelens weer bovendrijven, met name bij de intelligentsia. Zij eisten aanvankelijk meer zelfbestuur en tijdens de Revolutie van 1905 zelfs volledige autonomie. In 1905 ontstond er in heel Rusland veel onrust onder de bevolking (met stakingen en demonstraties) en dat..Lees verder

Lees meer