Mindaugas koning Grootvorstendom Litouwen

Graaf Mindaugas verenigde de verschillende Litouwse stammen om zich te kunnen verdedigen tegen de Duitse Orde. Deze orde wilde met harde hand het gebied bekeren tot het Christendom. Uiteindelijk liet Mindaugas zich in 1251 dopen, waarop hij de koningstitel verwierf en in 1253 tot koning werd gekroond. De adel was het echter niet eens met de toenadering tot de Duitse Orde, waarop Mindaugas in 1263 werd gedood. Het koningschap werd afgeschaft en het gebied verviel weer in heidendom.