Onderdeel Russische Rijk

In 1569 werd bij de Unie van Lublin Polen en Litouwen tot één staat verenigd, het Pools-Litouwse Gemenebest, met Krakau (later Warschau) als hoofdstad. Dit rijk zou 226 jaar blijven bestaan.De adel maakte in het rijk de dienst uit en de gekozen koning had maar weinig macht. De Litouwse en Poolse adel vermengden zich en in Litouwen vond een sterke verpoolsing plaats. Daardoor raakte het nationale karakter van Litouwen in de verdrukking.