Wederopbouw

Litouwen was door het Sovjetbewind, en de ineenstorting van de op Rusland gerichte economie, sterk verarmd geraakt. De onafhankelijke staat, afhankelijk van Russisch aardgas en aardolie, kreeg te maken met hogere energieprijzen waardoor een grote economische teruggang optrad. Bij de wederopbouw van Litouwen werd de hulp ingeschakeld van de Europese Unie. Er werd een nieuwe economische koers ingeslagen die gestoeld was op het vrije marktdenken.