Vereniging met Polen

Aan het eind van de 14e eeuw groeide Litouwen onder leiding van groothertog Algirdas uit tot de grootste staat van Europa. Om dit gebied te verdedigen werd toenadering gezocht bij het Koninkrijk Polen, waardoor er in 1385 een personele unie ontstond tussen deze landen. Litouwen was overigens het laatste land in Europa waarvan de bevolking nog heidens was. Pas door de Poolse invloed werden de inwoners van Litouwen massaal Christelijk (katholiek).