Nationale bewustwording

In de 19e eeuw ontstond er een nationaal Litouws bewustzijn dat in 1830-31 en 1863-64 tot kortstondige opstanden leidde. Deze opstanden waren ook ingegeven door het feit dat de Litouwers hoofdzakelijk boeren waren en boeren in het tsarenrijk tot 1861 de status van lijfeigenen hadden. Beide opstanden mislukten en tienduizenden..Lees verder

Lees meer

Revolutie

In de tachtiger jaren van de 19e eeuw kwamen nationalistische gevoelens weer bovendrijven, met name bij de intelligentsia. Zij eisten aanvankelijk meer zelfbestuur en tijdens de Revolutie van 1905 zelfs volledige autonomie. In 1905 ontstond er in heel Rusland veel onrust onder de bevolking (met stakingen en demonstraties) en dat..Lees verder

Lees meer

Onafhankelijkheid

In 1915, tijdens de Eerste Wereldoorlog, werd Litouwen bezet door de Duitsers. Toen deze oorlog ten einde kwam, was de internationale verwarring – mede door het instorten van tsaristisch Rusland – groot. Hier profiteerde Litouwen van, het verklaarde zich in 1918 onafhankelijk en werd een republiek (maar verloor de historische..Lees verder

Lees meer

Molotov-Ribbentroppact

In 1939 werd het Molotov-Ribbentroppact bekrachtigd, een verbond dat tot stand kwam na geheime ontmoetingen tussen Josef Stalin en Adolf Hitler. In dit pact werd het grondgebied dat zich bevond tussen Duitsland en de Sovjet-Unie door beide landen verdeeld. Hitler kon zo Polen bezetten zonder gestoord te worden door de..Lees verder

Lees meer

Eerste Sovjetbezetting

Op 15 juni 1940 werd Litouwen overlopen door het Rode Leger. De Sovjets installeerden meteen een pro-communistische regering. Op 21 juli 1940 trad Litouwen tot de Sovjet-Unie toe als de Socialistische Sovjet Republiek Litouwen. Onder het Sovjetbewind volgde al snel radicale politieke en economische veranderingen en bovendien barstte de stalinistische..Lees verder

Lees meer

Duitse bezetting

Na de aanval van Hitler op Rusland werd Litouwen van 1941-1944 door de Duitsers bezet. Sommige Litouwers zagen dat eerder als bevrijding en werkten samen met de Duitsers. In de Duitse bezettingsjaren werd het overgrote deel van de circa 200.000 Litouwse Joden omgebracht, merendeels bij massaslachtingen in de bossen rond..Lees verder

Lees meer

Tweede Sovjetbezetting

In 1944 werd het land opnieuw ‘bevrijd’. Het Rode Leger was terug. Tot 1990 zou Litouwen wederom een Sovjetrepubliek zijn, met Vilnius als hoofdstad. Tienduizenden Litouwers waren voor het naderende Rode Leger uitgeweken naar het westen. Andere Litouwers, als ‘vijandige elementen’, gedeporteerd naar kampen in het oosten. Zij werden ‘vervangen’..Lees verder

Lees meer