Beleg van Wenen

Na het mislukte Beleg van Wenen (1683) dreven de Oostenrijkers de Ottomanen een heel eind terug. Na nog een aantal overwinningen door de Heilige Liga onder aanvoering van het Habsburgse rijk, viel heel Hongarije in Habsburgse handen.

Lees meer

De Ausgleich

In de 18e en 19e eeuw kwamen de Hongaren meerdere keren in opstand tegen de Oostenrijkse overheersing. De opstanden mislukten, maar in 1867 bereikten Oostenrijk en Hongarije alsnog een compromis, de Ausgleich. Hiermee kreeg het Koninkrijk Hongarije een min of meer gelijkwaardige status in de Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie.

Lees meer

Verdrag van Trianon

Vanaf 1914 streed Hongarije vanzelfsprekend aan de Oostenrijkse kant in de Eerste Wereldoorlog. Dat liep voor Oostenrijk en Hongarije niet goed af. Door het Verdrag van Trianon verloor Hongarije tweederde van het grondgebied (waaronder Transsylvanië – een gevoeligheid die tot vandaag de dag de relatie met Roemenië onder druk zet)..Lees verder

Lees meer

Vooravond Tweede Wereldoorlog

Horthy zocht aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog toenadering tot nazi-Duitsland om de verloren gebieden terug te krijgen. Met Duitse hulp kreeg Hongarije in de periode 1938-1941 een deel van Transsylvanië en Slowakije terug. Nazi-Duitsland leek dus de beste partner om het onrecht teniet mee te doen. In 1941..Lees verder

Lees meer

Russische ‘bevrijding’ en naoorlogse communistische periode

De Sovjets verschenen in 1945 als bevrijders, maar bleken in de praktijk de veroveraars die ze in heel Oost-Europa waren. Hongarije werd het Oostblok in gemanoeuvreerd. De eerste partijleider was de stalinist Mátyás Rákosi. In 1949 werd Hongarije officieel omgedoopt tot de Volksrepubliek Hongarije.

Lees meer

Eind van het communisme

In de jaren tachtig ontstond in de communistische partij een fractie die ook meer politieke vrijheid wilde toestaan. Toen de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie dat mogelijk maakten, werd de oude Kádár terzijde geschoven en begon het bewind zichzelf te hervormen. Op 19 augustus 1989 opende men het IJzeren Gordijn en..Lees verder

Lees meer

Viktor Orbán aan de macht

Sinds 2010 heeft de rechts conservatieve partij FIDESZ een tweederde meerderheid in het parlement en is Viktor Orbán premier. Verschillende hervormingen in het kiesstelsel en de grondwet zijn sindsdien ingevoerd, die erop gericht zijn de ‘Hongaarse identiteit en waarden’ te beschermen. Volgens critici ontwikkelt Hongarije zich richting een autocratie omdat..Lees verder

Lees meer

Provincie Pannonia

Het gebied ten westen van de Donau werd onderdeel van het Romeinse Rijk als provincie Pannonia. De Illyriërs en Kelten die hier woonden kwamen onder invloed van de Romeinse cultuur. Het rijk werd echter steeds bedreigd door de ‘barbaren’ aan de andere kant van de Donau, en in de 5e..Lees verder

Lees meer

Maygaarse invasie

Rond het jaar 896 deed het nomadenvolk uit de Zuid-Russische steppe, de Hongaren (of Magyaren) hun intrede. Ze onderwierpen de inwoners van de Pannonische vlakte en omringende gebieden en waren door hun strooptochten een eeuw lang de schrik van heel Europa. In de Slag op het Lechveld werd hen een..Lees verder

Lees meer