Maygaarse invasie

Rond het jaar 896 deed het nomadenvolk uit de Zuid-Russische steppe, de Hongaren (of Magyaren) hun intrede. Ze onderwierpen de inwoners van de Pannonische vlakte en omringende gebieden en waren door hun strooptochten een eeuw lang de schrik van heel Europa. In de Slag op het Lechveld werd hen een grote nederlaag toegebracht, waardoor ze zich wel moesten aanpassen aan hun christelijke buren. Het jaar 896 heeft nog veel symbolische waarde in Hongarije.