Eind van het communisme

In de jaren tachtig ontstond in de communistische partij een fractie die ook meer politieke vrijheid wilde toestaan. Toen de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie dat mogelijk maakten, werd de oude Kádár terzijde geschoven en begon het bewind zichzelf te hervormen. Op 19 augustus 1989 opende men het IJzeren Gordijn en in oktober van dat jaar werd in overleg met de democratische oppositie de volksrepubliek ontbonden en vervangen door de Republiek Hongarije. De eerste vrije parlementsverkiezingen vonden in 1990 plaats.