De Ausgleich

In de 18e en 19e eeuw kwamen de Hongaren meerdere keren in opstand tegen de Oostenrijkse overheersing. De opstanden mislukten, maar in 1867 bereikten Oostenrijk en Hongarije alsnog een compromis, de Ausgleich. Hiermee kreeg het Koninkrijk Hongarije een min of meer gelijkwaardige status in de Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie.