Mongoolse invasie

Door de invasie van de Mongolen in 1241 werd het Hongaarse leger vernietigd bij de slag bij Mohi, en ook de Hongaarse bevolking werd niet gespaard. Het Mongoolse leger trok zich echter vanwege het overlijden van de Grote Kan (Ögedei) spoedig terug uit Europa, waarschijnlijk om een nieuwe heerser te kiezen. Hierna liet de Hongaarse koning Béla langs de grenzen fortificaties aanleggen die in de daaropvolgende eeuwen van groot nut zouden blijken. Hij haalde bevolkingsgroepen van elders om de grensstreken te bevolken.