Tsjecho-Slowaakse republiek

Na de Eerste Wereldoorlog viel Oostenrijk-Hongarije uiteen en werd al gauw de onafhankelijke Tsjechoslowaakse Republiek uitgeroepen. Een sterke intellectuele stroming pleitte voor het samengaan met de Slowaken, deels uit historisch bewustzijn en deels uit geopolitieke overwegingen: samen zouden Tsjechië en Slowakije een sterker machtsblok in het hart van Europa vormen…Lees verder

Lees meer

Annexatie Sudetenland

Een kwart van de bevolking van de nieuwe republiek – in het bijzonder in de grensgebieden van Bohemen en Moravië – was Duitstalig, Sudetenland geheten. De vermeende achterstelling van deze Duitstaligen was voor nazi-Duitsland aanleiding om te streven naar hun bevrijding door een annexatie van het Sudetenland. In 1938 kreeg..Lees verder

Lees meer

Tweede Wereldoorlog

Tsjechië had zwaar te lijden onder de Duitse bezetting. Dorpen als Lidice werden uitgemoord na het plegen van verzet. Van de 40.000 joden in Praag, de meeste Duits, kwamen er 36.000 om in Auschwitz. Op 5 mei 1945 brak er in Praag nog een opstand uit tegen de Duitse bezetter,..Lees verder

Lees meer

Inlijving Oostblok

Na de Tweede Wereldoorlog werd de Tsjecho-Slowaakse staat hersteld, al werd (onder dwang) een gedeelte van het vooroorlogse grondgebied, Roethenië, overgedragen aan de Sovjet-Unie. Sinds juli 1945 nam de invloed van de communisten vooral in het Tsjechische gebied toe. In 1948 vond een communistische staatsgreep plaats en werd het land..Lees verder

Lees meer

Praagse lente

In 1968 kwam de hervormingsgezinde (Slowaakse) partijleider Alexander Dubcek aan de macht. Er brak toen een periode van liberalisering aan die de Praagse Lente zou gaan heten met het streven naar democratie en respect voor de mensenrechten. Op 21 augustus 1968 vielen de landen van het Warschaupact Tsjecho-Slowakije binnen en..Lees verder

Lees meer

Fluwelen Revolutie

In de nasleep van de val van de Berlijnse Muur, begon in Tsjecho-Slowakije de Fluwelen Revolutie. Massale stakingen en demonstraties vonden plaats. De oppositie verenigde zich in het ‘Burgerforum’. In november 1989 trad het Politburo af en werd de bepaling over de leidende rol van de communistische partij uit de..Lees verder

Lees meer

Opsplitsing Tsjecho-Slowakije

In de loop van 1992 besloten de leiders van het Tsjechische en Slowaakse deel van de republiek dat de meningsverschillen tussen de twee landen, met name op het gebied van post-communistische economische ontwikkeling, te groot waren. Per 1 januari 1993 werd de republiek gesplitst in Tsjechië en Slowakije.

Lees meer

Verschillende stammen bevolken de regio

Al voor het begin van onze jaartelling werden het grondgebied van Tsjechië en Slowakije bevolkt door een aantal Keltische stammen. Eén daarvan, de Boii of Bojers, hebben hun naam gegeven aan de landstreek Bohemen. De Kelten werden verdreven door Germaanse stammen, maar ook de Romeinen hebben het gebied kort bewoond.

Lees meer

Hervormingen en NAVO-lidmaatschap

Snelle economische hervormingen vonden plaats gericht op de liberalisering van het marktsysteem en de groei van het toerisme. Tsjechië zocht aansluiting bij het westen: het werd nog in 1993 lid van de Verenigde Naties, in 1995 van de OESO, in 1999 van de NAVO.

Lees meer

Groot-Moravisch Rijk

Al voor het begin van onze jaartelling werden het grondgebied van Tsjechië en Slowakije bevolkt door een aantal Keltische stammen. Eén daarvan, de Boii of Bojers, hebben hun naam gegeven aan de landstreek Bohemen. De Kelten werden verdreven door Germaanse stammen, maar ook de Romeinen hebben het gebied kort bewoond.

Lees meer