Verschillende stammen bevolken de regio

Al voor het begin van onze jaartelling werden het grondgebied van Tsjechië en Slowakije bevolkt door een aantal Keltische stammen. Eén daarvan, de Boii of Bojers, hebben hun naam gegeven aan de landstreek Bohemen. De Kelten werden verdreven door Germaanse stammen, maar ook de Romeinen hebben het gebied kort bewoond.

Lees meer

Hervormingen en NAVO-lidmaatschap

Snelle economische hervormingen vonden plaats gericht op de liberalisering van het marktsysteem en de groei van het toerisme. Tsjechië zocht aansluiting bij het westen: het werd nog in 1993 lid van de Verenigde Naties, in 1995 van de OESO, in 1999 van de NAVO.

Lees meer

Groot-Moravisch Rijk

Al voor het begin van onze jaartelling werden het grondgebied van Tsjechië en Slowakije bevolkt door een aantal Keltische stammen. Eén daarvan, de Boii of Bojers, hebben hun naam gegeven aan de landstreek Bohemen. De Kelten werden verdreven door Germaanse stammen, maar ook de Romeinen hebben het gebied kort bewoond.

Lees meer

Lid Europese Unie

In 2004 werd Tsjechië lid van de Europese Unie en op 21 december 2007 deel van de Schengenzone. Het is onduidelijk wanneer men de euro zal invoeren. Het Verdrag van Lissabon wil Tsjechië alleen tekenen als bepaalde algemene mensenrechten-paragrafen, die consequenties kunnen hebben voor bezit claims van verdreven Sudeten-Duitsers, buiten..Lees verder

Lees meer

Přemysliden

In de negende eeuw kwam de inheemse dynastie van de Přemsysliden aan de macht. De eerste koning, Borovoj, liet in 880 de Praagse Burcht bouwen. Om zich te kunnen handhaven, erkenden de Přemsysliden de Duitse Keizer boven zich en namen zij het christendom aan. Binnen het Heilige Roomse Rijk (Duitse..Lees verder

Lees meer

De Luxemburgers

De meest succesvolle Boheemse koning Ottokar II wilde Duitse keizer worden, maar dit streven werd hem uiteindelijk fataal. Hij werd verslagen op het slagveld van Marchfeld en zijn zoon en kleinzoon werden later ook vermoord. Er kwam een einde aan de Přemsysliden dynastie. Later, onder keizer Karel IV maakte het..Lees verder

Lees meer

Hussietenoorlogen

De Tsjechische bevolking verzette zich tegen de sterke verduitsing van het rijk. De nationale hervormingsbeweging van Johannes Hus leidde tot de Hussietenoorlogen. Deze oorlogen waren gericht tegen het kerkelijk oppergezag van Rome. De oorlogen leidden tot de stichting van een nationale kerk en het Duitstalige patriciaat in de steden werd..Lees verder

Lees meer

De Habsburgers aan de macht

In 1526 kwam het land onder het bewind van de Habsburgers. De katholieke keizer Ferdinand I nam toen twee belangrijke beslissingen: hij stelde het opvolgingsrecht voor de Habsburgers op de Boheemse troon vast en ter versterking van de katholieke kerk haalde hij de jezuïeten naar Bohemen.

Lees meer

Dertigjarige oorlog

De godsdiensttwisten tussen de katholieken en protestanten in het rijk bleven aanhouden. De Boheemse opstand tegen de Habsburgers mondde uit in de Dertigjarige Oorlog in 1618. De protestanten zetten eerst Ferdinand in 1619 af en kozen een nieuwe koning. Tevergeefs, want in de Slag op de Witte Berg herwon Ferdinand..Lees verder

Lees meer

Jozef II

Onder het bewind van Joseph II werd de macht van de katholieke kerk ingeperkt door het protestantisme in het Habsburgse rijk toe te laten en mocht er onderwijs gegeven worden in de Tsjechische taal. Hierdoor kwam hij enigszins tegemoet aan het Tsjechische nationaal bewustzijn. Ook schafte Joseph II het lijfeigenschap..Lees verder

Lees meer