Opsplitsing Tsjecho-Slowakije

In de loop van 1992 besloten de leiders van het Tsjechische en Slowaakse deel van de republiek dat de meningsverschillen tussen de twee landen, met name op het gebied van post-communistische economische ontwikkeling, te groot waren. Per 1 januari 1993 werd de republiek gesplitst in Tsjechië en Slowakije.