Praagse lente

In 1968 kwam de hervormingsgezinde (Slowaakse) partijleider Alexander Dubcek aan de macht. Er brak toen een periode van liberalisering aan die de Praagse Lente zou gaan heten met het streven naar democratie en respect voor de mensenrechten. Op 21 augustus 1968 vielen de landen van het Warschaupact Tsjecho-Slowakije binnen en maakten een einde aan de ontluikende democratie.