Hervormingen en NAVO-lidmaatschap

Snelle economische hervormingen vonden plaats gericht op de liberalisering van het marktsysteem en de groei van het toerisme. Tsjechië zocht aansluiting bij het westen: het werd nog in 1993 lid van de Verenigde Naties, in 1995 van de OESO, in 1999 van de NAVO.