Lid Europese Unie

In 2004 werd Tsjechië lid van de Europese Unie en op 21 december 2007 deel van de Schengenzone. Het is onduidelijk wanneer men de euro zal invoeren. Het Verdrag van Lissabon wil Tsjechië alleen tekenen als bepaalde algemene mensenrechten-paragrafen, die consequenties kunnen hebben voor bezit claims van verdreven Sudeten-Duitsers, buiten werking gesteld worden.