Rurikiden komen aan de macht

De dynastie van de Rurikiden, afstammend van Vikingen, komen aan de macht in het Kiev-Russische Rijk. In de tiende eeuw overzag deze dynastie de kerstening van Rusland.

Lees meer

De Brezjnev-tijden

Leonid Brezjnev volgde Chroesjtsjov op in 1964 en leidde de Sovjet-Unie tot 1982. Hij overzag een periode van economische stagnatie en een uit zijn voegen tredende bureaucratie. Brezjnev greep hardhandig in tijdens de Praagse Lente van 1968, maar daarna volgde een periode van kalmere buitenlandpolitiek. De Koude Oorlog beleefde een..Lees verder

Lees meer

Gorbatsjov en zijn hervormingsdrift

De komst van de jonge Michail Gorbatsjov als jonge leider, betekende een kentering voor het communisme in de Sovjet-Unie. Gorbatsjov zag in dat de Sovjet-Unie ingrijpende veranderingen moest doorvoeren om niet failliet te raken en introduceerde zijn welbekende politiek van glasnost (openheid) en perestrojka (vernieuwing). Onder Gorbatsjov verbeterden de banden..Lees verder

Lees meer

De eerste Romanovs

Sinds eind zestiende eeuw heerst er chaos in Moskou, omdat er geen opvolger is voor de dode Tsaar Fjodor I. Polen maakt hier gebruik van en valt in 1605 Rusland binnen. Koning Sigismund van Polen verovert grote stukken van Rusland, bezet Moskou en maakt zijn zoon tot tsaar in 1610,..Lees verder

Lees meer

Peter de Grote

In 1682 komt Peter de Grote aan de macht in het tsaristische Rusland. Hij was de eerste tsaar die buiten Rusland reisde, onder andere naar Nederland, waar hij kennis op deed om zijn rijk te moderniseren. Peter creëerde een nieuwe, bureaucratische aristocratie, richtte de Russische marine op, hervormde de regering..Lees verder

Lees meer

Catharina de Grote

Catherina de Grote komt aan de macht in 1762 en maakt Rusland weer tot grootmacht in Europa. Ze brengt het gedachtegoed van de Verlichting naar Rusland. Catharina sterft in 1796, maar aan de Russische expansiedrift komt geen einde. Begin negentiende eeuw heeft Rusland Krim, Oekraïne, Georgië, Wit-Rusland, Moldavië en delen..Lees verder

Lees meer