Veldtocht van Napoleon naar Rusland

In juni 1812 valt Napoleon Rusland binnen, een fatale mislukking die leidt tot zijn ondergang. Napoleon weet Moskou een paar weken te bezetten, maar vervolgens wordt zijn Grande Armée door Russische troepen gedwongen om door de barre winterkou terug te keren naar Pruisen.

Lees meer

Vorming van de eerste marxistische partijen

In 1883 wordt de eerste marxistische partij in Rusland opgericht. Vladimir Lenin vormt in 1895 zijn eerste marxistische groep. In 1898 ontstond uit allerlei losse groepen, waaronder Lenin en zijn vrienden, de Russische Sociaaldemocratische Arbeiderspartij (RSDAP). Vijf jaar later, 1903, zou de partij splitsen in twee fracties: de revolutionaire bolsjewieken..Lees verder

Lees meer

Oorlog met Japan en revolutie

Rusland werd in 1905 het eerste Europese land dat een oorlog verloor van een niet-Europees land: het moderniserende Japan. Verlies in de oorlog en een groeiend besef dat de Russische staat moet worden hervormd leiden tot de revolutie van 1905. Tsaar Nicolaas II wordt gedwongen een volksvertegenwoordiging in het leven..Lees verder

Lees meer

Russische Revolutie

In februari 1917 breken massale protesten uit in Sint-Petersburg. Tsaar Nicolaas II treedt af en de Doema stelt de Voorlopige Regering in, maar het lukt deze regering niet om de orde te herstellen. Inmiddels zijn lokale raden van arbeiders, boeren en soldaten steeds invloedrijker geworden. Wie heeft nu echt de..Lees verder

Lees meer

Lenin overlijdt en Stalin consolideert zijn macht

Aan het einde van de Russische Burgeroorlog wordt Ioseb Dzjoegasjvili, beter bekend als Jozef Stalin, verkozen tot secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie. Hij zal de Sovjet-Unie (die officieel wordt uitgeroepen in 1922) drie decennia lang leiden, tot zijn dood in 1953. Na Lenins dood in 1924 verandert..Lees verder

Lees meer

De Grote Terreur

Binnen een paar jaar tijd groeit het “verwijderen” van Stalins politieke tegenstanders, door middel van showprocessen, uit tot een totalitair systeem van paranoia, waarbij de geheime dienst honderdduizenden “contrarevolutionaire vijanden” van de Sovjet-Unie arresteert, martelt, vermoordt of naar Siberische werkkampen stuurt (de Goelag).

Lees meer

De Grote Vaderlandse Oorlog

In 1941 verbreken de nazi’s het Molotov-Ribbentroppact van 1939 en vallen de Sovjet-Unie binnen. Hiermee begint voor de Sovjet-Unie de Grote Vaderlandse Oorlog. Snel na het uitbreken van de oorlog worden miljoenen burgers geëvacueerd en zware industrie oostwaarts verplaatst. In 1942 weet het Sovjetleger bij Stalingrad het tij te keren…Lees verder

Lees meer

Het aanbreken van de Koude Oorlog

In de jaren ’40 vormt de Koude Oorlog zich. In 1945 verdelen de Sovjets en het Westen het naoorlogse Europa in twee invloedssferen, in 1946 breekt een diplomatieke crisis uit over Stalins troepen in Iran en in 1947 verklaart de Amerikaanse President Truman dat het communisme met alle macht moet..Lees verder

Lees meer

De dood van Stalin en de dooi van Chroesjtsjov

In 1953 sterft Stalin aan een beroerte. Nikita Chroesjtsjov wint de daaropvolgende machtsstrijd binnen de Communistische Partij. Chroesjtsjov spreekt zich in 1956 fel uit tegen het stalinisme en de “dooi” breekt aan, een periode met minder censuur en onderdrukking. Miljoenen Goelag-gevangenen keren terug naar huis. Chroesjtsjov wil ook buitenlandse betrekkingen..Lees verder

Lees meer

Eerste mens in de ruimte

Joeri Gagarins vlucht op 12 april 1961 duurt 108 minuten. Hij cirkelt hij iets meer dan één baan rond de aarde in het Vostok-ruimtevaartuig van de Sovjet-Unie. Na de vlucht wordt Gagarin een culturele held in de Sovjet-Unie.

Lees meer