De Brezjnev-tijden

Leonid Brezjnev volgde Chroesjtsjov op in 1964 en leidde de Sovjet-Unie tot 1982. Hij overzag een periode van economische stagnatie en een uit zijn voegen tredende bureaucratie. Brezjnev greep hardhandig in tijdens de Praagse Lente van 1968, maar daarna volgde een periode van kalmere buitenlandpolitiek. De Koude Oorlog beleefde een détente en beide grootmachten spraken over het verminderen van de wapenwedloop. Dit duurde totdat de Sovjet-Unie in 1979 Afghanistan binnenviel.