Rurikiden komen aan de macht

De dynastie van de Rurikiden, afstammend van Vikingen, komen aan de macht in het Kiev-Russische Rijk. In de tiende eeuw overzag deze dynastie de kerstening van Rusland.