Peter de Grote

In 1682 komt Peter de Grote aan de macht in het tsaristische Rusland. Hij was de eerste tsaar die buiten Rusland reisde, onder andere naar Nederland, waar hij kennis op deed om zijn rijk te moderniseren. Peter creëerde een nieuwe, bureaucratische aristocratie, richtte de Russische marine op, hervormde de regering..Lees verder

Lees meer

Catharina de Grote

Catherina de Grote komt aan de macht in 1762 en maakt Rusland weer tot grootmacht in Europa. Ze brengt het gedachtegoed van de Verlichting naar Rusland. Catharina sterft in 1796, maar aan de Russische expansiedrift komt geen einde. Begin negentiende eeuw heeft Rusland Krim, Oekraïne, Georgië, Wit-Rusland, Moldavië en delen..Lees verder

Lees meer

De roerige negentiende eeuw

De tijd van grote namen als Poesjkin, Tsjajkovski en Dostojevski wordt gekenmerkt door politieke hervormingen, sociale onrust en opkomende revolutionaire bewegingen. In 1825 komen opstandige militairen in opstand tegen tsaar Nicolaas I, de eerste belangrijke revolte tegen de Russische autocratie. In 1856 verliest Rusland de Krimoorlog en daarbij haar macht..Lees verder

Lees meer

Veldtocht van Napoleon naar Rusland

In juni 1812 valt Napoleon Rusland binnen, een fatale mislukking die leidt tot zijn ondergang. Napoleon weet Moskou een paar weken te bezetten, maar vervolgens wordt zijn Grande Armée door Russische troepen gedwongen om door de barre winterkou terug te keren naar Pruisen.

Lees meer

Vorming van de eerste marxistische partijen

In 1883 wordt de eerste marxistische partij in Rusland opgericht. Vladimir Lenin vormt in 1895 zijn eerste marxistische groep. In 1898 ontstond uit allerlei losse groepen, waaronder Lenin en zijn vrienden, de Russische Sociaaldemocratische Arbeiderspartij (RSDAP). Vijf jaar later, 1903, zou de partij splitsen in twee fracties: de revolutionaire bolsjewieken..Lees verder

Lees meer

Oorlog met Japan en revolutie

Rusland werd in 1905 het eerste Europese land dat een oorlog verloor van een niet-Europees land: het moderniserende Japan. Verlies in de oorlog en een groeiend besef dat de Russische staat moet worden hervormd leiden tot de revolutie van 1905. Tsaar Nicolaas II wordt gedwongen een volksvertegenwoordiging in het leven..Lees verder

Lees meer

Russische Revolutie

In februari 1917 breken massale protesten uit in Sint-Petersburg. Tsaar Nicolaas II treedt af en de Doema stelt de Voorlopige Regering in, maar het lukt deze regering niet om de orde te herstellen. Inmiddels zijn lokale raden van arbeiders, boeren en soldaten steeds invloedrijker geworden. Wie heeft nu echt de..Lees verder

Lees meer