Gorbatsjov en zijn hervormingsdrift

De komst van de jonge Michail Gorbatsjov als jonge leider, betekende een kentering voor het communisme in de Sovjet-Unie. Gorbatsjov zag in dat de Sovjet-Unie ingrijpende veranderingen moest doorvoeren om niet failliet te raken en introduceerde zijn welbekende politiek van glasnost (openheid) en perestrojka (vernieuwing). Onder Gorbatsjov verbeterden de banden met het Westen, werden dissidenten teruggehaald en Sovjettroepen teruggetrokken uit Afghanistan. Als gevolg van de ingrijpende ontwikkelingen, ontstonden in de deelrepublieken nationalistische stromingen. Het duurde niet lang voordat Litouwen de onafhankelijkheid in 1990 uitriep, waarop de communistische regimes als dominostenen om vielen.