Oorlog in Bosnië en Kroatië

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en het oplossen van de Koude Oorlog, valt ook Joegoslavië uit elkaar. Dat gebeurt niet zonder geweld. Slovenië en Kroatië verklaren in 1991 de onafhankelijkheid van Joegoslavië. In 1992 stemt Bosnië ook voor afscheiding. De Serviërs die als minderheid in Kroatië en Bosnië wonen,..Lees verder

Lees meer

NAVO bombardementen

Het einde van de oorlog in Bosnië in 1995 resulteert in een gedeeltelijke oplossing met de Dayton Vredesakkoorden en het opdelen van Bosnië in verschillende invloedssferen. Vier jaar later intervenieert de NAVO in Kosovo als Servische troepen ook hier in een afscheidingsoorlog betrokken raken. Indachtig de slag op het merelveld..Lees verder

Lees meer

Verzet!

Na de Kosovo-oorlog wankelt het regime van Slobodan Milosevic. De protestbeweging Otpor (Verzet) initieerde de protesten tegen Milošević: op 5 oktober 2000 bestormde de menigte het parlementsgebouw in Belgrado. Dit betekende het einde van Milošević’ bewind. Graffiti van een gebalde vuist, het symbool van de jongerenbeweging, is nog steeds in..Lees verder

Lees meer

Richting EU?

De weg richting de EU verloopt voor Servië buitengewoon moeizaam. Het conflict met Kosovo is een etterende wond, die ervoor zorgt dat het land al meer dan een decennium in de wachtkamer zit. Inhoudelijke onderhandelingen over toetreding tot de EU begonnen in 2014, maar verlopen traag. Gevoelige kwestie in Servië..Lees verder

Lees meer

Eerste vrouwelijke premier

In 2017 werd Ana Brnabić de eerste vrouwelijke én lesbische premier. Politiek voert ze veelal dezelfde lijn als haar voorganger en de huidig president Aleksandar Vučić, die een autoritaire koers voert. Haar partner beviel in 2019 van een zoon maar LGBT ouderschap wordt volgens de Servische wet niet gereguleerd.

Lees meer

Serviërs voor het eerst genoemd

De Serviërs worden voor het eerst genoemd in een schriftelijk werk. De Byzantijnse keizer Constantijn VII Porphyrogenitus schreef een gids voor zijn zoon om hem de kneepjes van het keizerschap te leren. Keizer Constantijn beschreef daarin alle volkeren van het rijk. Dit is de oudste bekende bron waar Serviërs genoemd..Lees verder

Lees meer

Sveti Sava

De heilige (sveti) Sava werd geboren in de invloedrijke middeleeuwse Servische dynastie. Sava weigerde om de troon te bestijgen en wijdde zijn leven in plaats daarvan aan religie en cultuur. Hij stichtte de eerste Servische school. Veel scholen dragen zijn naam en de grote kathedraal in Belgrado is naar hem..Lees verder

Lees meer

Slag op het Merelveld

In de middeleeuwen rukten vanuit het huidige Turkije de Ottomanen op naar het Balkanschiereiland. Een belangrijke slag in de Ottomaanse expansie was de slag bij Kosovo Polje, op het Veld van de Zwarte Merels.  Volgens volksliederen leed op 28 juni 1389 het leger van Servische vorst Lazar een nederlaag tegen..Lees verder

Lees meer

Het beleg van Belgrado

De Ottomaanse expansiedrift op de Balkan zette door en bracht de Ottomanen al snel tot in Belgrado. De Serviërs spreken van vijf eeuwen Ottomaanse overheersing. Met het beleg van Belgrado probeerden de Ottomanen het fort Kalemegdan bij Belgrado te veroveren op de Hongaren, die hier toentertijd de skepter zwierden. De..Lees verder

Lees meer

Onafhankelijkheid

In 1815 ontstond uit de Tweede Servische Opstand het Vorstendom Servië, een semi onafhankelijk vorstendom onder leiding van vorst Miloš Obrenović, die dankzij het recht op belastingheffing een klein vermogen verdiende. De hierop volgende periode stond in het teken van strijd tussen het geslacht Obrenović en het geslacht Karađorđević, waarvan..Lees verder

Lees meer