Oorlog in Bosnië en Kroatië

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en het oplossen van de Koude Oorlog, valt ook Joegoslavië uit elkaar. Dat gebeurt niet zonder geweld. Slovenië en Kroatië verklaren in 1991 de onafhankelijkheid van Joegoslavië. In 1992 stemt Bosnië ook voor afscheiding. De Serviërs die als minderheid in Kroatië en Bosnië wonen, voelen zich bedreigd en verzetten zich tegen het uiteenvallen van Joegoslavië. De Balkan ontvlamt in een bloedige burgeroorlog, waarbij met name Bosnië het strijdtoneel wordt van hevige gevechten, waarbij Servische troepen oorlogsmisdaden plegen.