NAVO bombardementen

Het einde van de oorlog in Bosnië in 1995 resulteert in een gedeeltelijke oplossing met de Dayton Vredesakkoorden en het opdelen van Bosnië in verschillende invloedssferen. Vier jaar later intervenieert de NAVO in Kosovo als Servische troepen ook hier in een afscheidingsoorlog betrokken raken. Indachtig de slag op het merelveld als nationale martelaarsplek, staat Servië een afscheiding van het overwegend Albanese (islamitische) Kosovo niet toe.  De NAVO bombardementen op strategische doelen in Belgrado leiden ertoe dat Servië de strijd staakt, maar het verlies van Kosovo is wellicht de pijnlijkste erfenis van de Balkanoorlogen. Het gebombardeerde Ministerie van Defensie staat nog altijd in vervallen staat in het centrum van Belgrado.