Onafhankelijkheid

In 1815 ontstond uit de Tweede Servische Opstand het Vorstendom Servië, een semi onafhankelijk vorstendom onder leiding van vorst Miloš Obrenović, die dankzij het recht op belastingheffing een klein vermogen verdiende. De hierop volgende periode stond in het teken van strijd tussen het geslacht Obrenović en het geslacht Karađorđević, waarvan de laatste in 1903 na een coup zou triomferen. Op dat moment was de Ottomaanse invloed reeds geminimaliseerd. Na boerenopstanden tegen de Ottomanen won Servië steeds meer terrein en in 1878 kwam voor het eerst internationale erkenning voor de onafhankelijkheid van het land. Vojvodina bleef echter onderdeel van het Habsburgse rijk.