Tweede onafhankelijkheid

In een referendum in 1991 stemde 78% van de bevolking (de meeste Estische Russen stemden tegen) voor onafhankelijkheid en deze werd op 20 augustus 1991 een feit. Op 17 september 1991 werden Estland, Letland en Litouwen tot de Verenigde Naties toegelaten. De Esten verbraken alle banden met de voormalige Sovjet-Unie…Lees verder

Lees meer

Vooruitgang

Na een aantal economisch zware jaren, zette het herstel in 1994 in. Estland nam een voorbeeld aan haar Scandinavische buurlanden en de Verenigde Staten en transformeerde in korte tijd naar een open democratie met een kleine overheid. In de jaren 2000 werd het land in rap tempo één van de..Lees verder

Lees meer

Kerstening Estland

Na eeuwenlange onsuccesvolle pogingen van Denen, Zweden en Duitse monniken om de Este gebieden in te lijven, vond er in 1200 een militaire invasie plaats van de (Duitse) Orde van de Zwaardbroeders onder leiding van Albert von Buxhoeveden. De Esten hielden lang stand, maar in 1227 was heel Estland onder..Lees verder

Lees meer

Opstand tegen de Duitsers

Estland werd een onderdeel van de Hanze, een internationale handelsorganisatie. De Esten profiteerden hiervan en veranderden van een primitieve agrarische samenleving in een van de toentertijd best georganiseerde landbouw- en handelsnaties. In 1343 kwam de Estische bevolking in opstand tegen de Duitse overheersing. De Duitsers namen bloedig wraak en duizenden..Lees verder

Lees meer

Lijflandse oorlog

De Russen vielen onder leiding van Ivan de Verschrikkelijke in 1558 Lijfland binnen. Dit verzwakte de macht van de Lijflanders. Vervolgens vochten Polen-Litouwen en Zweden om het Estische grondgebied. De Russen mengden zich enkele jaren later ook weer in deze strijd. In 1584 namen de Zweden de macht over in..Lees verder

Lees meer

Zweedse overheersing

In 1599 raakten Zweden en Polen-Litouwen slaags. In 1629, bij de Vrede van Altmark, bleven de Zweden over als de meest invloedrijke macht in de Baltische regio. De periode kenmerkte zich door vooruitgang, zo werd bijvoorbeeld eenvoudig onderwijs ingevoerd en de Universiteit van Tartu geopend. De Grote Noordse Oorlog bracht..Lees verder

Lees meer

Vrede van Nystad

Estland werd als Gouvernement Estland onderdeel van het Russische Rijk. Peter de Grote liet het systeem van lijfeigenaarschap echter in stand: de arme Estse boeren bleven onder het juk van de veelal oorspronkelijk Duitse landadel. Dit leidde tot verschillende opstanden onder de bevolking. De omstandigheden werden in 1819 pas beter,..Lees verder

Lees meer

Nationale bewustwording

Tsaar Alexander III voerde een flink russificatie politiek in, waardoor onderwijs alleen nog in het Russisch gegeven mocht worden. Het tsaristische politieapparaat voerde een waar schrikbewind. Deze onderdrukking wakkerde een groeiend zelfbewustzijn en nationalisme onder de Esten aan. De Universiteit van Tartu en het Ests zang-en dansfestival werden symbolen voor..Lees verder

Lees meer

Revolutie

De revolutie van 1905 in het Russische Tsarenrijk bracht ook grote sociale spanningen in de Baltische provincies aan het licht. Landhuizen van de adel werden afgebrand en het tsaristisch bewind deed concessies: er werd een ‘Doema’ ingesteld waarin ook gekozen Estse politici ervaring kregen met de parlementaire democratie. Onderwijs in..Lees verder

Lees meer

Onafhankelijkheidsstrijd

Estland profiteerde van de onrust die ontstond na de Februarirevolutie in 1917 en verkreeg na een grote arbeidersdemonstratie, zelfbestuur van Rusland. Op 24 februari 1918 werd de onafhankelijke republiek Estland uitgeroepen, maar vlak daarna vielen de Duitsers Estland binnen. Deze capituleerden echter in november dat jaar, en de Este leider..Lees verder

Lees meer