Lijflandse oorlog

De Russen vielen onder leiding van Ivan de Verschrikkelijke in 1558 Lijfland binnen. Dit verzwakte de macht van de Lijflanders. Vervolgens vochten Polen-Litouwen en Zweden om het Estische grondgebied. De Russen mengden zich enkele jaren later ook weer in deze strijd. In 1584 namen de Zweden de macht over in..Lees verder

Lees meer

Zweedse overheersing

In 1599 raakten Zweden en Polen-Litouwen slaags. In 1629, bij de Vrede van Altmark, bleven de Zweden over als de meest invloedrijke macht in de Baltische regio. De periode kenmerkte zich door vooruitgang, zo werd bijvoorbeeld eenvoudig onderwijs ingevoerd en de Universiteit van Tartu geopend. De Grote Noordse Oorlog bracht..Lees verder

Lees meer

Vrede van Nystad

Estland werd als Gouvernement Estland onderdeel van het Russische Rijk. Peter de Grote liet het systeem van lijfeigenaarschap echter in stand: de arme Estse boeren bleven onder het juk van de veelal oorspronkelijk Duitse landadel. Dit leidde tot verschillende opstanden onder de bevolking. De omstandigheden werden in 1819 pas beter,..Lees verder

Lees meer

Nationale bewustwording

Tsaar Alexander III voerde een flink russificatie politiek in, waardoor onderwijs alleen nog in het Russisch gegeven mocht worden. Het tsaristische politieapparaat voerde een waar schrikbewind. Deze onderdrukking wakkerde een groeiend zelfbewustzijn en nationalisme onder de Esten aan. De Universiteit van Tartu en het Ests zang-en dansfestival werden symbolen voor..Lees verder

Lees meer

Revolutie

De revolutie van 1905 in het Russische Tsarenrijk bracht ook grote sociale spanningen in de Baltische provincies aan het licht. Landhuizen van de adel werden afgebrand en het tsaristisch bewind deed concessies: er werd een ‘Doema’ ingesteld waarin ook gekozen Estse politici ervaring kregen met de parlementaire democratie. Onderwijs in..Lees verder

Lees meer

Onafhankelijkheidsstrijd

Estland profiteerde van de onrust die ontstond na de Februarirevolutie in 1917 en verkreeg na een grote arbeidersdemonstratie, zelfbestuur van Rusland. Op 24 februari 1918 werd de onafhankelijke republiek Estland uitgeroepen, maar vlak daarna vielen de Duitsers Estland binnen. Deze capituleerden echter in november dat jaar, en de Este leider..Lees verder

Lees meer

Eerste onafhankelijke republiek

In 1920 kreeg het land een eerste eigen grondwet en in 1924 werd het lid van de Volkenbond. Estland was voor het eerst in haar bestaan een onafhankelijk land. Hier kwam al snel een einde aan, toen Rusland en nazi-Duitsland in 1939 het Molotov-Ribbentroppact sloten. Dit was een niet-aanvalsverdrag dat..Lees verder

Lees meer

Eerste Sovjetbezetting

In het Molotov-Ribbentroppact werd overeengekomen dat de Sovjet-Unie de Baltische Staten mocht bezetten, en Duitsland in Polen de vrije hand kreeg. Al in 1939 bezetten 100.000 Russen Estland. Presidents Päts en andere Estse leiders werden naar Siberische werkkampen gestuurd. In 1941 werd Estland een Sovjetrepubliek. De Sovjet-Unie vestigde een terreurregime,..Lees verder

Lees meer

Tweede Sovjetbezetting

Na de door de Duitsers verloren slag bij Stalingrad drukten de Sovjets het leger van Nazi-Duitsland steeds verder terug. In januari 1944 was een groot gedeelte van Europees-Rusland weer onder controle van de Sovjets en bereikten ze de grens van Estland bij Narva. Door de dreiging van alweer een Sovjetbezetting..Lees verder

Lees meer

Estse Socialistische Sovjetrepubliek

In de jaren vijftig zuchtten de Esten onder het juk van Jozef Stalin. Honderdduizenden Russen werden naar nieuw gebouwde steden gebracht die een rol speelden in het industriële en militaire Sovjetapparaat. Politieke tegenstanders, intellectuelen en collaborateurs werden afgevoerd naar Siberische werkkampen. Nationalistische gevoelens onder de bevolking werden onderdrukt door een..Lees verder

Lees meer