Vrede van Nystad

Estland werd als Gouvernement Estland onderdeel van het Russische Rijk. Peter de Grote liet het systeem van lijfeigenaarschap echter in stand: de arme Estse boeren bleven onder het juk van de veelal oorspronkelijk Duitse landadel. Dit leidde tot verschillende opstanden onder de bevolking. De omstandigheden werden in 1819 pas beter,..Lees verder

Lees meer

Nationale bewustwording

Tsaar Alexander III voerde een flink russificatie politiek in, waardoor onderwijs alleen nog in het Russisch gegeven mocht worden. Het tsaristische politieapparaat voerde een waar schrikbewind. Deze onderdrukking wakkerde een groeiend zelfbewustzijn en nationalisme onder de Esten aan. De Universiteit van Tartu en het Ests zang-en dansfestival werden symbolen voor..Lees verder

Lees meer

Revolutie

De revolutie van 1905 in het Russische Tsarenrijk bracht ook grote sociale spanningen in de Baltische provincies aan het licht. Landhuizen van de adel werden afgebrand en het tsaristisch bewind deed concessies: er werd een ‘Doema’ ingesteld waarin ook gekozen Estse politici ervaring kregen met de parlementaire democratie. Onderwijs in..Lees verder

Lees meer

Onafhankelijkheidsstrijd

Estland profiteerde van de onrust die ontstond na de Februarirevolutie in 1917 en verkreeg na een grote arbeidersdemonstratie, zelfbestuur van Rusland. Op 24 februari 1918 werd de onafhankelijke republiek Estland uitgeroepen, maar vlak daarna vielen de Duitsers Estland binnen. Deze capituleerden echter in november dat jaar, en de Este leider..Lees verder

Lees meer

Eerste onafhankelijke republiek

In 1920 kreeg het land een eerste eigen grondwet en in 1924 werd het lid van de Volkenbond. Estland was voor het eerst in haar bestaan een onafhankelijk land. Hier kwam al snel een einde aan, toen Rusland en nazi-Duitsland in 1939 het Molotov-Ribbentroppact sloten. Dit was een niet-aanvalsverdrag dat..Lees verder

Lees meer

Eerste Sovjetbezetting

In het Molotov-Ribbentroppact werd overeengekomen dat de Sovjet-Unie de Baltische Staten mocht bezetten, en Duitsland in Polen de vrije hand kreeg. Al in 1939 bezetten 100.000 Russen Estland. Presidents Päts en andere Estse leiders werden naar Siberische werkkampen gestuurd. In 1941 werd Estland een Sovjetrepubliek. De Sovjet-Unie vestigde een terreurregime,..Lees verder

Lees meer

Tweede Sovjetbezetting

Na de door de Duitsers verloren slag bij Stalingrad drukten de Sovjets het leger van Nazi-Duitsland steeds verder terug. In januari 1944 was een groot gedeelte van Europees-Rusland weer onder controle van de Sovjets en bereikten ze de grens van Estland bij Narva. Door de dreiging van alweer een Sovjetbezetting..Lees verder

Lees meer

Estse Socialistische Sovjetrepubliek

In de jaren vijftig zuchtten de Esten onder het juk van Jozef Stalin. Honderdduizenden Russen werden naar nieuw gebouwde steden gebracht die een rol speelden in het industriële en militaire Sovjetapparaat. Politieke tegenstanders, intellectuelen en collaborateurs werden afgevoerd naar Siberische werkkampen. Nationalistische gevoelens onder de bevolking werden onderdrukt door een..Lees verder

Lees meer

Zingende revolutie

De onvrede onder de Estse bevolking kwam aan de oppervlakte tijdens de glasnost en perestroika die door Sovjetleider Gorbatsjov was ingezet. Het leidde tot een opleving van nationalistische gevoelens in Estland. Wekelijks kwamen duizenden Esten bijeen om nationale liederen te zingen. De persvrijheid nam toe, politieke partijen werden opgericht en..Lees verder

Lees meer

Tweede onafhankelijkheid

In een referendum in 1991 stemde 78% van de bevolking (de meeste Estische Russen stemden tegen) voor onafhankelijkheid en deze werd op 20 augustus 1991 een feit. Op 17 september 1991 werden Estland, Letland en Litouwen tot de Verenigde Naties toegelaten. De Esten verbraken alle banden met de voormalige Sovjet-Unie…Lees verder

Lees meer