Eerste onafhankelijke republiek

In 1920 kreeg het land een eerste eigen grondwet en in 1924 werd het lid van de Volkenbond. Estland was voor het eerst in haar bestaan een onafhankelijk land. Hier kwam al snel een einde aan, toen Rusland en nazi-Duitsland in 1939 het Molotov-Ribbentroppact sloten. Dit was een niet-aanvalsverdrag dat..Lees verder

Lees meer

Eerste Sovjetbezetting

In het Molotov-Ribbentroppact werd overeengekomen dat de Sovjet-Unie de Baltische Staten mocht bezetten, en Duitsland in Polen de vrije hand kreeg. Al in 1939 bezetten 100.000 Russen Estland. Presidents Päts en andere Estse leiders werden naar Siberische werkkampen gestuurd. In 1941 werd Estland een Sovjetrepubliek. De Sovjet-Unie vestigde een terreurregime,..Lees verder

Lees meer

Tweede Sovjetbezetting

Na de door de Duitsers verloren slag bij Stalingrad drukten de Sovjets het leger van Nazi-Duitsland steeds verder terug. In januari 1944 was een groot gedeelte van Europees-Rusland weer onder controle van de Sovjets en bereikten ze de grens van Estland bij Narva. Door de dreiging van alweer een Sovjetbezetting..Lees verder

Lees meer

Estse Socialistische Sovjetrepubliek

In de jaren vijftig zuchtten de Esten onder het juk van Jozef Stalin. Honderdduizenden Russen werden naar nieuw gebouwde steden gebracht die een rol speelden in het industriële en militaire Sovjetapparaat. Politieke tegenstanders, intellectuelen en collaborateurs werden afgevoerd naar Siberische werkkampen. Nationalistische gevoelens onder de bevolking werden onderdrukt door een..Lees verder

Lees meer

Zingende revolutie

De onvrede onder de Estse bevolking kwam aan de oppervlakte tijdens de glasnost en perestroika die door Sovjetleider Gorbatsjov was ingezet. Het leidde tot een opleving van nationalistische gevoelens in Estland. Wekelijks kwamen duizenden Esten bijeen om nationale liederen te zingen. De persvrijheid nam toe, politieke partijen werden opgericht en..Lees verder

Lees meer

Tweede onafhankelijkheid

In een referendum in 1991 stemde 78% van de bevolking (de meeste Estische Russen stemden tegen) voor onafhankelijkheid en deze werd op 20 augustus 1991 een feit. Op 17 september 1991 werden Estland, Letland en Litouwen tot de Verenigde Naties toegelaten. De Esten verbraken alle banden met de voormalige Sovjet-Unie…Lees verder

Lees meer

Vooruitgang

Na een aantal economisch zware jaren, zette het herstel in 1994 in. Estland nam een voorbeeld aan haar Scandinavische buurlanden en de Verenigde Staten en transformeerde in korte tijd naar een open democratie met een kleine overheid. In de jaren 2000 werd het land in rap tempo één van de..Lees verder

Lees meer

Kerstening Estland

Na eeuwenlange onsuccesvolle pogingen van Denen, Zweden en Duitse monniken om de Este gebieden in te lijven, vond er in 1200 een militaire invasie plaats van de (Duitse) Orde van de Zwaardbroeders onder leiding van Albert von Buxhoeveden. De Esten hielden lang stand, maar in 1227 was heel Estland onder..Lees verder

Lees meer

Opstand tegen de Duitsers

Estland werd een onderdeel van de Hanze, een internationale handelsorganisatie. De Esten profiteerden hiervan en veranderden van een primitieve agrarische samenleving in een van de toentertijd best georganiseerde landbouw- en handelsnaties. In 1343 kwam de Estische bevolking in opstand tegen de Duitse overheersing. De Duitsers namen bloedig wraak en duizenden..Lees verder

Lees meer

Lijflandse oorlog

De Russen vielen onder leiding van Ivan de Verschrikkelijke in 1558 Lijfland binnen. Dit verzwakte de macht van de Lijflanders. Vervolgens vochten Polen-Litouwen en Zweden om het Estische grondgebied. De Russen mengden zich enkele jaren later ook weer in deze strijd. In 1584 namen de Zweden de macht over in..Lees verder

Lees meer