Eerste Sovjetbezetting

In het Molotov-Ribbentroppact werd overeengekomen dat de Sovjet-Unie de Baltische Staten mocht bezetten, en Duitsland in Polen de vrije hand kreeg. Al in 1939 bezetten 100.000 Russen Estland. Presidents Päts en andere Estse leiders werden naar Siberische werkkampen gestuurd. In 1941 werd Estland een Sovjetrepubliek. De Sovjet-Unie vestigde een terreurregime, met duizenden arrestaties en executies in de politieke en militaire top en de massadeportatie van 10.000 Estse burgers naar Siberië.