Revolutie

De revolutie van 1905 in het Russische Tsarenrijk bracht ook grote sociale spanningen in de Baltische provincies aan het licht. Landhuizen van de adel werden afgebrand en het tsaristisch bewind deed concessies: er werd een ‘Doema’ ingesteld waarin ook gekozen Estse politici ervaring kregen met de parlementaire democratie. Onderwijs in de moedertaal werd nu naast het Russisch toegestaan. In 1910 ging het stadsbestuur van Tallinn over in Estse handen.