Zingende revolutie

De onvrede onder de Estse bevolking kwam aan de oppervlakte tijdens de glasnost en perestroika die door Sovjetleider Gorbatsjov was ingezet. Het leidde tot een opleving van nationalistische gevoelens in Estland. Wekelijks kwamen duizenden Esten bijeen om nationale liederen te zingen. De persvrijheid nam toe, politieke partijen werden opgericht en godsdienstige uitingen werden weer in het openbaar uitgevoerd.  Deze tijd van grote politieke massademonstraties en muzikale optredens werd ‘de zingende revolutie’ genoemd. De Esten zongen zich zo een weg naar onafhankelijkheid.