Roemenië tijdens de Eerste Wereldoorlog

In de eerste twee jaren van de Eerste Wereldoorlog bleef Roemenië neutraal. In 1916 sloot Roemenië zich echter aan bij de geallieerden. Men hoopte hiermee Transsylvanië en Boekovina terug te winnen van Oostenrijk-Hongarije. Een groot deel van het land werd bezet door de Centralen. Na de oorlog verwierf Roemenië toch..Lees verder

Lees meer

Interbellum

Het interbellum kenmerkte zich in Roemenië als een tijd van economische vooruitgang door een snelle industrialisatie. Landbouwhervormingen zorgden ervoor dat veel landbouwgrond overging van grootgrondbezitters naar kleine boeren. In de jaren dertig had echter ook de Roemeense economie veel te lijden onder de wereldwijde economische crisis.

Lees meer

Dictatuur onder koning Carol II

De opkomst van dictatoriale regimes elders in Europa liet zijn sporen in Roemenië na. Koning Carol II stelde in 1938 een koninklijke dictatuur in en verbood alle politieke partijen. Pas circa vijftig jaar later zou de parlementaire democratie in ere worden hersteld.

Lees meer

Ion Antonescu grijpt de macht

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog bleef Roemenië aanvankelijk neutraal. Door het Molotov-Ribbentroppact verloor het land echter grote gebieden, en koning Carol II besloot in paniek af te treden. Zijn 19-jarige zoon Michaël werd in naam de nieuwe koning, maar het was generaal Ion Antonescu die de macht greep..Lees verder

Lees meer

Tweede Wereldoorlog

Onder Antonescu sloot Roemenië zich aan bij nazi-Duitsland om zo de verloren gebieden terug te winnen. Het regime van Antonescu speelde daarbij een rol in de Holocaust: in samenwerking met de Ijzeren Garde werden honderdduizenden Joden en Roma onderdrukt en vermoord. In 1944 wist Koning Michaël de macht te grijpen..Lees verder

Lees meer

Volksrepubliek Roemenië

De communisten hadden de macht overgenomen en alle democratische partijen werden verboden. Op 30 december 1947 werd koning Michaël gedwongen om af te treden en op diezelfde dag werd de Volksrepubliek Roemenië uitgeroepen. Door het communistische bewind raakte Roemenië volkomen geïsoleerd van het westen. Tot 1958 stond Roemenië onder direct..Lees verder

Lees meer

Socialistische Republiek Roemenië

In 1965 overleed partijleider Gheorghiu-Dej en werd hij opgevolgd door Nicolae Ceausescu. Er werd een nieuwe grondwet aangenomen waarin Roemenië werd uitgeroepen tot een socialistische republiek, om op deze manier zelfstandiger van de Sovjet-Unie te opereren. Ceausescu’s populariteit groeide bij de westerse mogendheden.

Lees meer

Ceausescu’s Duivelsrijk

Ceausescu’s regering staat ook wel bekend onder de drie f’s: Frica, Foame, Frig – angst, honger, kou. Economisch gezien stortte het land in, nadat Ceasusescu besloot de staatsschulden versneld af te lossen. Ook voerde hij via de massamedia een persoonsverheerlijking naar Noord-Koreaans voorbeeld op, en verloor hij populariteit door megalomane..Lees verder

Lees meer

Roemeense Revolutie

Door de onderdrukking van Ceaușescu volgde er een volksopstand in december 1989, begonnen in Timișoara. Ceaușescu werd afgezet en samen met zijn vrouw Elena na een kort schijnproces op een binnenplaats in Târgoviște geëxecuteerd. Ion Iliescu werd direct daarna tot ‘redder van Roemenië’ en later tot president gekozen.

Lees meer

Dacische Rijk

Koning Boerebista verenigde de verschillende volken die in het gebied waar nu Roemenië ligt woonden, in één machtig rijk: Dacië. Dacië was zo sterk dat het een bedreiging vormde voor het Romeinse Rijk. Daarom voerde de Romeinse keizer Trajanus in het begin van 100 na Chr. verschillende oorlogen tegen de..Lees verder

Lees meer