Socialistische Republiek Roemenië

In 1965 overleed partijleider Gheorghiu-Dej en werd hij opgevolgd door Nicolae Ceausescu. Er werd een nieuwe grondwet aangenomen waarin Roemenië werd uitgeroepen tot een socialistische republiek, om op deze manier zelfstandiger van de Sovjet-Unie te opereren. Ceausescu’s populariteit groeide bij de westerse mogendheden.

Lees meer

Ceausescu’s Duivelsrijk

Ceausescu’s regering staat ook wel bekend onder de drie f’s: Frica, Foame, Frig – angst, honger, kou. Economisch gezien stortte het land in, nadat Ceasusescu besloot de staatsschulden versneld af te lossen. Ook voerde hij via de massamedia een persoonsverheerlijking naar Noord-Koreaans voorbeeld op, en verloor hij populariteit door megalomane..Lees verder

Lees meer

Roemeense Revolutie

Door de onderdrukking van Ceaușescu volgde er een volksopstand in december 1989, begonnen in Timișoara. Ceaușescu werd afgezet en samen met zijn vrouw Elena na een kort schijnproces op een binnenplaats in Târgoviște geëxecuteerd. Ion Iliescu werd direct daarna tot ‘redder van Roemenië’ en later tot president gekozen.

Lees meer

Dacische Rijk

Koning Boerebista verenigde de verschillende volken die in het gebied waar nu Roemenië ligt woonden, in één machtig rijk: Dacië. Dacië was zo sterk dat het een bedreiging vormde voor het Romeinse Rijk. Daarom voerde de Romeinse keizer Trajanus in het begin van 100 na Chr. verschillende oorlogen tegen de..Lees verder

Lees meer

Na de revolutie

Na de Revolutie kwam ex-communist Ion Iliescu aan de macht. Veel Roemenen verlieten het land omdat ze geen geloof in hun nieuwe leider hadden. In 1996 werd centrumrechtse populist Emil Ion Constantinescu president, die beloofde de corruptie in het land aan te pakken. Ook onder zijn leiderschap veranderde er echter..Lees verder

Lees meer

Inlijving Ottomaanse rijk

Halverwege de veertiende eeuw waren er drie vorstendommen in Roemenië gevormd: Transsylvanië, Walachije en Moldavië. De Ottomanen wisten echter in 1453 Constantinopel in te nemen, waarop ze grote delen van Zuidoost-Europa wisten te veroveren. De Roemeense adel verzette zich hevig tegen de Ottomanen en brachten ze verschillende nederlagen toe. Toch..Lees verder

Lees meer

Toetreding tot EU

In Roemenië heeft vooral de corruptie voor jaren vertraging gezorgd voordat het land lid kon worden van de EU. In 2007 gebeurde dit eindelijk wel, waarbij de EU scherpe eisen stelde, met name op het terrein van de corruptiebestrijding. In 2007 was er veel ten goede veranderd in Roemenië, maar..Lees verder

Lees meer

Grote migraties

Het gebied werd vanaf de vierde tot de tiende eeuw overspoeld door migrerende volkeren, zoals de Goten, Hunnen, Avaren, Slaven en Bulgaren. In het jaar 895 vielen de Hongaren de regio die nu Transsylvanië heet binnen, en richtten er hun koninkrijk op. De etnisch Hongaarse Szeklers werden aangesteld om hier..Lees verder

Lees meer

Protesten

In 2017 vonden de grootste protesten in het land plaats, na de Roemeense Revolutie in 1989. De protesten waren gericht tegen de sociaaldemocratische regering van Sorin Grindeanu die na de parlementsverkiezingen van 2016 aan de macht kwam. Aanleiding tot de protesten was een noodwet van deze regering, die honderden politici..Lees verder

Lees meer

Michaël de Dappere

Michaël de Dappere, vorst van Walachije, wist onder zijn gezag de drie vorstendommen, Walachije, Moldavië en Transsylvanië, voor de eerste keer te verenigen. De vereniging duurde echter maar een jaar. Toch wordt Michaël de Dappere door deze gebeurtenis gezien als één van de belangrijkste helden uit de Roemeense geschiedenis.

Lees meer