Roemeense Revolutie

Door de onderdrukking van Ceaușescu volgde er een volksopstand in december 1989, begonnen in Timișoara. Ceaușescu werd afgezet en samen met zijn vrouw Elena na een kort schijnproces op een binnenplaats in Târgoviște geëxecuteerd. Ion Iliescu werd direct daarna tot ‘redder van Roemenië’ en later tot president gekozen.

Lees meer

Dacische Rijk

Koning Boerebista verenigde de verschillende volken die in het gebied waar nu Roemenië ligt woonden, in één machtig rijk: Dacië. Dacië was zo sterk dat het een bedreiging vormde voor het Romeinse Rijk. Daarom voerde de Romeinse keizer Trajanus in het begin van 100 na Chr. verschillende oorlogen tegen de..Lees verder

Lees meer

Na de revolutie

Na de Revolutie kwam ex-communist Ion Iliescu aan de macht. Veel Roemenen verlieten het land omdat ze geen geloof in hun nieuwe leider hadden. In 1996 werd centrumrechtse populist Emil Ion Constantinescu president, die beloofde de corruptie in het land aan te pakken. Ook onder zijn leiderschap veranderde er echter..Lees verder

Lees meer

Inlijving Ottomaanse rijk

Halverwege de veertiende eeuw waren er drie vorstendommen in Roemenië gevormd: Transsylvanië, Walachije en Moldavië. De Ottomanen wisten echter in 1453 Constantinopel in te nemen, waarop ze grote delen van Zuidoost-Europa wisten te veroveren. De Roemeense adel verzette zich hevig tegen de Ottomanen en brachten ze verschillende nederlagen toe. Toch..Lees verder

Lees meer

Toetreding tot EU

In Roemenië heeft vooral de corruptie voor jaren vertraging gezorgd voordat het land lid kon worden van de EU. In 2007 gebeurde dit eindelijk wel, waarbij de EU scherpe eisen stelde, met name op het terrein van de corruptiebestrijding. In 2007 was er veel ten goede veranderd in Roemenië, maar..Lees verder

Lees meer

Grote migraties

Het gebied werd vanaf de vierde tot de tiende eeuw overspoeld door migrerende volkeren, zoals de Goten, Hunnen, Avaren, Slaven en Bulgaren. In het jaar 895 vielen de Hongaren de regio die nu Transsylvanië heet binnen, en richtten er hun koninkrijk op. De etnisch Hongaarse Szeklers werden aangesteld om hier..Lees verder

Lees meer

Protesten

In 2017 vonden de grootste protesten in het land plaats, na de Roemeense Revolutie in 1989. De protesten waren gericht tegen de sociaaldemocratische regering van Sorin Grindeanu die na de parlementsverkiezingen van 2016 aan de macht kwam. Aanleiding tot de protesten was een noodwet van deze regering, die honderden politici..Lees verder

Lees meer

Michaël de Dappere

Michaël de Dappere, vorst van Walachije, wist onder zijn gezag de drie vorstendommen, Walachije, Moldavië en Transsylvanië, voor de eerste keer te verenigen. De vereniging duurde echter maar een jaar. Toch wordt Michaël de Dappere door deze gebeurtenis gezien als één van de belangrijkste helden uit de Roemeense geschiedenis.

Lees meer

Klein Roemenië

De Ottomaanse invloed brokkelde in de 19e eeuw af, waardoor Walachije en Moldavië de onafhankelijkheid konden uitroepen in 1859. Ze kozen dezelfde vorst, Alexander Johan Cuza. Hierdoor werden de twee vorstendommen in 1862 formeel verenigd tot Klein Roemenië, met als hoofdstad Boekarest. Transsylvanië was nog steeds onderdeel van het koninkrijk..Lees verder

Lees meer

Russisch-Turkse oorlog

Tijdens de Russisch-Turkse oorlog in 1877-1878 vocht Roemenië aan de Russische zijde. In de Roemeense geschiedschrijving wordt de oorlog ook wel de Roemeense Onafhankelijkheidsoorlog genoemd, omdat na de oorlog het Vorstendom Roemenië  onafhankelijkheid werd van het Ottomaanse Rijk. Ook werd vanaf 1878 Roemenië eindelijk officieel erkend door Europese grootmachten.

Lees meer