Grote migraties

Het gebied werd vanaf de vierde tot de tiende eeuw overspoeld door migrerende volkeren, zoals de Goten, Hunnen, Avaren, Slaven en Bulgaren. In het jaar 895 vielen de Hongaren de regio die nu Transsylvanië heet binnen, en richtten er hun koninkrijk op. De etnisch Hongaarse Szeklers werden aangesteld om hier de grens te bewaken tegen vijandige invallen. In de twaalfde en dertiende eeuw vestigden ook de Saksen van Duitse en Vlaamse oorsprong zich in Transsylvanië.