Interbellum

Het interbellum kenmerkte zich in Roemenië als een tijd van economische vooruitgang door een snelle industrialisatie. Landbouwhervormingen zorgden ervoor dat veel landbouwgrond overging van grootgrondbezitters naar kleine boeren. In de jaren dertig had echter ook de Roemeense economie veel te lijden onder de wereldwijde economische crisis.