Kosovo-oorlog

In 1999 tijdens de Kosovo-oorlog, was Noord-Macedonië het toneel van tienduizenden NAVO-troepen die zich hier verzamelden ter voorbereiding op een inval van Kosovo. Ook leidde het conflict tot een enorme vluchtelingenstroom van 340.000 Albanese vluchtelingen uit Kosovo die naar Macedonië vluchtten, wat het normale leven in de regio ernstig verstoorde..Lees verder

Lees meer

Prespa-overeenkomst

In 2018 werd de Prespa-overeenkomst getekend tussen Griekenland en Noord-Macedonië. Deze overeenkomst maakte een eind aan het jarenlange naamgeschil tussen beide landen, omdat Skopje akkoord ging de naam van het land Macedonië te wijzigen in de ‘Republiek Noord-Macedonië’, daarmee implicerend dat het overige deel van de historische regio Macedonië in..Lees verder

Lees meer

Aardbeving Skopje

De aardbeving van 1963 in Skopje was werkelijk waar verwoestend. Ondanks dat de beving ‘slechts’ een kracht had van 6,1 op de schaal van Richter, kwamen meer dan 1070 mensen om het leven, vielen tussen de 3000 en 4000 gewonden en werden meer dan 200.000 mensen dakloos. Ongeveer 80 procent..Lees verder

Lees meer

Macedonië in de Oudheid

In de oudheid werd het grootste gedeelte van de Republiek Noord-Macedonië bewoond door Thracische en Illyrische stammen. Maar de naam Macedonië doet waarschijnlijk het meest denken aan Grieks-Macedonië, een historische regio die grote delen van Noord-Griekenland en het zuiden van Noord-Macedonië besloeg. Dit gebied zou een belangrijke rol spelen in..Lees verder

Lees meer

Middeleeuws Macedonië

Verschillende Servische stammen en andere Slaven drongen rond 600 n. Chr., samen met Turkssprekende Bulgaren, door naar het moderne Noord-Macedonië. Deze periode zou het begin vormen van een lange periode van enkele honderden jaren waarin de Byzantijnen en Slaven om invloed vochten in de Zuidelijke Balkan. Van 867 tot 1056..Lees verder

Lees meer

Ottomaans Macedonië

Het huidige Noord-Macedonië werd eind 14de eeuw veroverd door de Ottomanen en zou meer dan 500 jaar een deel van het Ottomaanse Rijk blijven. Alleen de Albanese leider Skanderbeg was in staat om plaatsen in het moderne westen van Noord-Macedonië te bezetten die onder Ottomaanse heerschappij stonden, zoals de bekende..Lees verder

Lees meer

Balkanoorlogen en interbellum

Na de onafhankelijkheid van Servië en Bulgarije van het Ottomaanse Rijk, begon het getouwtrek om Noord-Macedonië. Belgrado zag de Macedoniërs als Serviërs, daar waar Sofia vond dat zij toebehoorden aan het Bulgaarse taalgebied. Uiteindelijk trok Servië aan het langste eind en wisten het overgrote deel van het huidige Noord-Macedonië in..Lees verder

Lees meer

Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Vardar Banovina bezet door Italië. De Italianen voegden de westelijke regio’s van de provincie bij Albanië, omdat hier voornamelijk Albanezen woonden. De rest van het huidige Noord-Macedonië ging naar het pro-Duitse Bulgarije – iets wat tot grote vreugde leidde onder Bulgaarse nationalisten en het..Lees verder

Lees meer

Socialistische Republiek Macedonië

Nadat Tito en zijn communistische partizanen de Italianen en Duitsers wisten te verdrijven, werd Noord-Macedonië onderdeel van het nieuwe socialistische Joegoslavië. Ondanks dat nationalistische retoriek ten strengste verboden was in toenmalig Joegoslavië, gold dit niet voor Macedonië. Tito poogde een eigen Macedonische identiteit te creëren om zodoende Bulgaars nationalisme te..Lees verder

Lees meer

Onafhankelijkheid

Tijdens het uiteenvallen van Joegoslavië verklaarde Noord-Macedonië zich ook onafhankelijk. Dit gebeurde, in tegenstelling tot veel andere voormalige deelrepublieken van Joegoslavië, vreedzaam. Noord-Macedonië, toen onder de naam ‘Republiek Macedonië’, riep op 8 september 1991 de onafhankelijkheid uit. Dit leidde gelijk tot spanningen met Griekenland, omdat Athene vond dat Skopje hellenistische..Lees verder

Lees meer