Socialistische Republiek Macedonië

Nadat Tito en zijn communistische partizanen de Italianen en Duitsers wisten te verdrijven, werd Noord-Macedonië onderdeel van het nieuwe socialistische Joegoslavië. Ondanks dat nationalistische retoriek ten strengste verboden was in toenmalig Joegoslavië, gold dit niet voor Macedonië. Tito poogde een eigen Macedonische identiteit te creëren om zodoende Bulgaars nationalisme te ondervangen. Om dit te bewerkstelligen kreeg Macedonië een eigen grondwet, president, regering, staatssymbolen en geschiedenis. Ook werd ingezet op de ontwikkeling van een eigen Macedonische taal, zodat Sofia niet langer kon claimen dat deze slechts een dialect was van het Bulgaars.