Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Vardar Banovina bezet door Italië. De Italianen voegden de westelijke regio’s van de provincie bij Albanië, omdat hier voornamelijk Albanezen woonden. De rest van het huidige Noord-Macedonië ging naar het pro-Duitse Bulgarije – iets wat tot grote vreugde leidde onder Bulgaarse nationalisten en het overgrote deel van de lokale bevolking. Maar voor een kleine groep Macedoniërs die streefden naar zelfbeschikkingsrecht was de bezetting een ware nachtmerrie. Velen sloten zich daarom aan bij de communistische verzetsbeweging van Josip Broz Tito.