Seculier Montenegro

Het Vorstendom Montenegro zag het daglicht op 13 maart 1852 toen Danilo I, voorheen bekend als Vladika Danilo II, besloot afstand te doen van zijn kerkelijke positie als prins-bisschop. Na eeuwen van theocratische heerschappij veranderde dit besluit Montenegro in een seculier vorstendom. In 1910 kwam echter alweer een einde aan..Lees verder

Lees meer

Interbellum

In de periode tussen de twee wereldoorlogen was Montenegro onderdeel van het Koninkrijk Joegoslavië, onder leiding van koning Alexander – een kleinzoon van de koning van Montenegro. Tijdens deze periode bleef onvrede over de verloren soevereiniteit sudderen onder het oppervlak. Ook was er frustratie over de slechte economische situatie in..Lees verder

Lees meer

Montenegro tijdens de Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog viel Italië onder leiding van Benito Mussolini Montenegro binnen en annexeerde het gebied rondom de Baai van Kotor. Deze annexatie is zeer waarschijnlijk ingegeven door de toenmalig koningin van Italië, de dochter van de voormalige koning van Montenegro en zelf geboren in Cetinje. De rest van..Lees verder

Lees meer

Socialistische Republiek Montenegro

Van 1945 tot 1992 was Montenegro onderdeel van de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië. Het land was naar oppervlak de kleinste republiek van de federatie en had ook de kleinste bevolking. Desalniettemin ging het economisch zeer voortvarend onder socialistisch bewind, onder meer door toenemend toerisme. Ook nam de Montenegrijnse elite een..Lees verder

Lees meer

Uiteenvallen van Joegoslavië

In april 1992 besloot Montenegro, na een referendum, zich bij Servië aan te sluiten bij de vorming van de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ). Het land was daarmee het enige dat tijdens het uiteenvallen van socialistisch Joegoslavië trouw bleef aan Belgrado. Dit betekende ook dat gedurende de Balkanoorlogen van de jaren..Lees verder

Lees meer

Servië en Montenegro

De Federale Republiek Joegoslavië , bekend als FR Joegoslavië of kortweg Joegoslavië, werd opgericht na het uiteenvallen van de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië in 1992. De Federale Republiek Joegoslavië omvatte de Republiek Servië en de Republiek Montenegro. Joegoslavië stond op gespannen voet met de internationale gemeenschap vanwege de betrokkenheid in..Lees verder

Lees meer

Onafhankelijkheid

Nadat Montenegro opnieuw zelfstandig werd in 2006, werkt het land toe naar lidmaatschap van de Europese Unie. Montenegro werd al wel lid van de NAVO in 2017, ook al blijft de bevolking verdeeld over dit bondgenootschap gezien de historische banden met zowel Rusland als Servië. Op politiek gebied valt nog..Lees verder

Lees meer

Het Illyrische Koninkrijk

De Illyriërs waren een Indo-Europees volk dat de Westelijke Balkan bewoonde in de klassieke oudheid. Rond de 6de eeuw v. Chr. verenigden verschillende Illyrische stammen zich en vormde zodoende één koninkrijk. Het leven van de Illyriërs werd bepaald door oorlog, en Illyrische piraten waren een echte plaag op de Adriatische..Lees verder

Lees meer

Venetiaans Montenegro

Na de val van het West-Romeinse Rijk in 476 overleefden de geromaniseerde Illyriërs van de zuidkust van Dalmatië verschillende invasies van ‘barbaarse’ volkeren, zoals de Avaren en Gothen. Tegelijkertijd breidde de macht van de Republiek Venetië steeds verder uit, totdat de Venetianen de Montenegrijnse kust bereikten aan het begin van..Lees verder

Lees meer

Prinsbisdom Montenegro

In tegenstelling tot de Montenegrijnse kust, is het binnenland van Montenegro altijd min of meer onafhankelijk geweest. Na een korte Ottomaanse bezetting, wist de Montenegrijnse elite een klein gebied te ontfutselen aan de macht van Constantinopel. Hier vestigden zij het Prinsbisdom Montenegro, een theocratisch vorstendom met aan het hoofd een..Lees verder

Lees meer