Seculier Montenegro

Het Vorstendom Montenegro zag het daglicht op 13 maart 1852 toen Danilo I, voorheen bekend als Vladika Danilo II, besloot afstand te doen van zijn kerkelijke positie als prins-bisschop. Na eeuwen van theocratische heerschappij veranderde dit besluit Montenegro in een seculier vorstendom. In 1910 kwam echter alweer een einde aan het vorstendom toen het land werd verheven tot koninkrijk. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Montenegro bondgenoot van de geallieerden, maar het land werd in 1916 bezet door Oostenrijk-Hongarije waarna de regering het land halsoverkop moest verlaten. Terwijl zij in ballingschap verkeerden, riep een in allerhaast samengestelde volksvertegenwoordiging aansluiting bij Servië uit. Deze unie zou 88 jaar duren, totdat in 2006 Montenegro weer onafhankelijk werd.