Uiteenvallen van Joegoslavië

In april 1992 besloot Montenegro, na een referendum, zich bij Servië aan te sluiten bij de vorming van de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ). Het land was daarmee het enige dat tijdens het uiteenvallen van socialistisch Joegoslavië trouw bleef aan Belgrado. Dit betekende ook dat gedurende de Balkanoorlogen van de jaren 90, Montenegro meevocht aan de kant van Servië in Kroatië en Bosnië. Vanwege de gunstige geografische ligging van Montenegro (toegang tot de Adriatische Zee en een verbinding met Albanië over het meer van Skadar) werd het land tijdens de oorlog een belangrijk centrum voor smokkelactiviteiten. De Montenegrijnse regering kneep een oogje toe voor deze grootschalige smokkel en faciliteerde deze zelfs. Bovendien werd Montenegro in 1999, als onderdeel van rompstaat Joegoslavië, ook gebombardeerd door de NAVO in het kader van de Kosovo-oorlog.