Litouwse Socialistische Sovjetrepubliek

Als Sovjetrepubliek werd de Litouwse economie op de bekende centralistische wijze ingericht. Zo werd de landbouw tussen 1947 en 1951 volledig gecollectiviseerd, en men kreeg van de apparatsjiks grootschalige industrieën opgedrongen. Religie werd verboden, priesters en vrij­denkers werden afgevoerd en er heerste een uiterst conservatief bewind. Het laatste droeg ertoe bij dat de hervormingen tijdens de regeringsperiode van Gor­batsjov aanvankelijk moeizaam tot het land doordrongen.