Ilja

Marokko

Ilja

4 maanden in Marokko

Mijn verhaal:

Als vrijwilligerswerk deed ik enkele gezamenlijke activiteiten met de organisatie (lokale en Nederlandse vrijwilligers) zoals parken opruimen en taalcafé, maar voornamelijk het opzetten van een eigen dansproject met kinderen in kwetsbare situaties.

Ik heb geleerd om flexibel te zijn en om creativiteit te brengen in alledaagse situaties ondanks weerstand. Daarnaast heb ik geleerd om les te geven, te vergaderen en aan te sturen met een taalbarrière

Het was een kans om mijn eigen baan en projecten te creëren vanuit mijn eigen kwaliteit, zonder me meteen ook al zorgen te maken om geld, in een spannende leerzame omgeving die ik zonder het vangnet van ESC niet had aangedurfd. Inmiddels kan ik zonder dit vangnet zelfstandig verder bouwen.

Het was een kans om mijn eigen baan en projecten te creëren vanuit mijn eigen kwaliteit, zonder me meteen ook al zorgen te maken om geld, in een spannende leerzame omgeving die ik zonder het vangnet van ESC niet had aangedurfd

Hoe was je woonsituatie?

Ik had een kamer die ik in sommige periodes deelde met een andere vrijwilliger, in een appartement met 2-4 andere vrijwilligers.

Hoe was het contact met de andere vrijwilligers?

Door het samenwonen en de gedeelde cultuurshock ben ik erg hecht geworden met de andere vrijwilligers

Hoe kijk je terug op de trainingen waar je aan deelnam?

Deze kwam toen ik al bijna klaar was en voegde daardoor niet zo heel veel toe.

Waar moest je het meest aan wennen in het land waar je vrijwilligerswerk deed?

Ik moest wennen aan de tegenstrijdigheid tussen stugge bureaucratie en laksheid in afspraken

Hoe was je contact met Eastpackers?

Goed, rots in de branding wanneer het contact met de ontvangende organisatie stroef was.

Welk advies zou je toekomstige ESC'ers willen meegeven?

Sta stevig in je schoenen, met name als je zelf iets wil organiseren, wees niet te afwachtend maar spreek je wensen en doelen duidelijk uit en zoek naar kleine stapjes om hiermee bezig te blijven.