Oorlog woedt in Zuid-Ossetië en Abchazië

De conflicten tussen de Georgische overheid en separatisten in Zuid-Ossetië en Abchazië escaleren. Door de bloedige burgeroorlogen komen tienduizenden burgers om. Honderdduizenden etnische Georgiërs worden verdreven uit Abchazië en Zuid-Ossetië en nog eens tienduizenden Osseten vluchten naar Noord-Ossetië in Rusland.

Lees meer

Rozenrevolutie

Massale protesten breken uit nadat blijkt dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij Sjevardnadze’s herkiezing. Sjevardnadze wordt afgezet en Micheil Saakasjvili komt aan de macht. Saakasjvili vaart een nieuwe, zeer pro-Westerse koers.

Lees meer

Colchis en Iberië

Georgische stammen wonen al sinds de dertiende eeuw voor Christus langs de Zwarte Zeekust. Rond 600 v.Chr. wordt het Koninkrijk Colchis gesticht en rond 300 v.Chr. het Koninkrijk Iberië, meer landinwaarts. De Georgische gebieden worden een tijdje door de Romeinen en Perzen binnengevallen en bezet, maar de onafhankelijkheid van Iberië..Lees verder

Lees meer

Oorlog tussen Georgië en Rusland

Spanningen lopen opnieuw op tussen Zuid-Ossetië en Georgië, waarna Georgische troepen Zuid-Ossetië binnenvallen. Rusland grijpt in en schiet niet alleen de separatistische gebieden te hulp, maar trekt ook de rest van Georgië binnen. Na vredesonderhandelingen trekken de Russiche troepen terug uit Georgië, maar ze blijven permanent gestationeerd in de de..Lees verder

Lees meer

Byzantium en Perzië strijden om Georgië

Tijdens de eerste helft van de middeleeuwen strijden Byzantium en Perzië om strategisch gelegen Georgische gebieden. Oorlogen tussen het Koninkrijk Georgië en Byzantium komen later in de middeleeuwen ook voor.

Lees meer

Protesten tegen regering Saakasjvili

Anti-regeringsprotesten worden in 2011 neergeslagen. In september 2012 komt in het openbaar dat er martelpraktijken à la Abu Ghraib voorkomen in Georgische gevangenissen. Straatprotesten worden hervat. In oktober 2012 verliest de partij van zittend president Saakasjvili (links op foto) de verkiezingen van miljardair Bidzina Ivanisjvili (rechts).

Lees meer

Islamitische periode in Georgië

In de zevende en achtste eeuw veroveren Arabieren grote delen van Georgië. Van 735 tot ongeveer 1080 worden Tbilisi en omgeving bestuurd als emiraat. Halverwege de elfde eeuw krijgt Georgië ook te maken met invasies van het Turks-Perzische Seltsjoekenrijk. In 1122 wordt Tbilisi heroverd door Koning David IV van Georgië.

Lees meer

Georgië wordt herenigd

De Bagratiden-dynastie komt aan de macht in zowel Iberië als Abchazië, verenigt Georgië in één feodaal koninkrijk en verdrijft langzamerhand alle binnenvallende grootmachten.

Lees meer

Georgische Gouden Eeuw

Onder David IV (David de Bouwer) verdubbelt de omvang van het Georgische koninkrijk en worden de Seltsjoek-Turken verdreven. Een periode van culturele en religieuze bloei breekt aan, die voortduurt onder zijn opvolgers. Onder Koningin Tamar is Georgië het grootst en rijkst. Haar macht strekt uit over het hele Kaukasus-gebied.

Lees meer

Invasie van Timoer en de val van het koninkrijk

Na de Mongoolse invasies van de dertiende eeuw wordt het Koninkrijk Georgië opnieuw opgebouwd. De invasies en verwoestingen tussen 1386 en 1403 door de krijgsheer Timoer komt het koninkrijk echter niet meer te boven. Eind vijftiende eeuw valt Georgië uiteen in kleine, rivaliserende koninkrijkjes.

Lees meer