Islamitische periode in Georgië

In de zevende en achtste eeuw veroveren Arabieren grote delen van Georgië. Van 735 tot ongeveer 1080 worden Tbilisi en omgeving bestuurd als emiraat. Halverwege de elfde eeuw krijgt Georgië ook te maken met invasies van het Turks-Perzische Seltsjoekenrijk. In 1122 wordt Tbilisi heroverd door Koning David IV van Georgië.