Eerste Bulgaarse Rijk

In 681 ontstond het Eerste Bulgaarse Rijk, uit een samenwerking  tussen het nomadische Turkse volk, de Boelgaren,  die met de Slaven de Byzantijnen wisten te verslaan. Het Bulgaarse rijk breidde zich verder uit en op het hoogtepunt strekte het rijk zich uit van Boedapest tot aan de Zwarte Zee en..Lees verder

Lees meer

Onderdeel van het Byzantijnse Rijk

Het eerste Bulgaarse rijk was in verval geraakt en in 1018 wist de Byzantijnse keizer Basilius II (bijgenaamd de Bulgarendoder) de Bulgaren te verslaan.  Het gebied werd weer onderdeel van het Byzantijnse Rijk. De ene na de andere opstand volgde, maar pas in 1185 slaagde men erin zich van de..Lees verder

Lees meer

Tweede Bulgaarse Rijk

In 1185 leidden de broers Peter en Asen met succes een revolte tegen de Byzantijnen en de Bulgaren verkregen onder Tsaar Peter II hun onafhankelijkheid. Veliko Tarnovo werd de hoofdstad. Tot 1256 was het Tweede Bulgaarse Rijk een grote macht op de Balkan. Het versloeg het Byzantijnse Rijk en Latijnse..Lees verder

Lees meer

Onderdeel van het Ottomaanse Rijk

Bijna vier eeuwen lang leefden de Bulgaren onder het Turkse juk. Alle belangrijke centra van Bulgaarse cultuur werden verwoest, veel Bulgaarse geschriften gingen verloren. Bulgaren mochten geen bestuursfuncties bekleden en het eigen Bulgaarse patriarchaat werd vervangen door het patri­archaat van Constantinopel. De culturele en economische vooruitgang die elders in Europa..Lees verder

Lees meer

Bulgaarse Renaissance

In 1762 werd een eerste nationalistische tekst van de hand van de Bulgaarse monnik St. Pai­sius van Hilendar publiek. Het was het startpunt van de Bulgaarse Renaissance, een periode van radicale verandering op het sociaal-economische, politieke en culturele vlak. Het Bulgaarse nationalisme ontwikkelde zich sterk, wat resulteerde in een nationale..Lees verder

Lees meer

Derde Bulgaarse staat

Na het bloedbad van 1876 schoot Rusland de Bulgaren “te hulp”, in de hoop zelf ook wat gebieden van de Ottomanen in te nemen.  De Russisch-Turkse oorlog (1877-1878) leidde ertoe dat de Ottomanen bij de vrede van San Stefano op 3 maart 1878 min of meer gedwongen werden om in..Lees verder

Lees meer

Bulgarije onafhankelijk

Ferdinand van Saksen-Coburg verklaart Bulgarije volledig onafhankelijk en roept zichzelf uit tot tsaar van Bulgarije, onder de naam Ferdinand I.

Lees meer

Nasleep Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog had grote gevolgen voor Bulgarije. Het land had veel grondgebied verloren en werd zware herstelbetalingen opgelegd. In 1919 won de Bulgaarse Agrarische Nationale Unie (BANU) de verkiezingen en werd haar voorman Aleksandar Stambolijski minister-president. Het grootgrondbezit werd grotendeels onteigend en het vrijgekomen land kwam in handen van..Lees verder

Lees meer

Balkanoorlogen en Eerste Wereldoorlog

In de Eerste en Tweede Balkenoorlog (1912 – 1913) probeerden verschillende Balkanvolkeren, waaronder de Bulgaren, zich definitief te ontdoen van de Turkse invloed op de Balkan. Bulgarije veroverde gebied gedurende de Eerste Balkanoorlog in 1912, maar moest tijdens de Tweede Balkanoorlog een deel van deze winst weer afgeven. De tsaar..Lees verder

Lees meer

Koninklijke dictatuur

In 1934 werd er door de Militaire Liga en de groep Zveno (‘Schakel) een militaire staatsgreep gepleegd, waarbij politieke partijen werden verboden. Koning Boris III zag echter kans om de republikeinse vleugel binnen de Militaire Liga en Zveno buitenspel te zetten.  Hij benoemde generaal Petar Zlatev in 1935 tot premier,..Lees verder

Lees meer